Breaking News

วธ.รวมใจภักดิ์ ภาครัฐ เอกชน เครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จัดพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา การแสดงโขน งานจำหน่ายผ้าไทยแห่งปี ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล 11-14 ก.ค.นี้ ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ร่วมจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และถวายพระราชกุศลให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ในโอกาสดังกล่าว ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) หน่วยงานในสังกัด ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติคู่กับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน การจัดทำสารสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเผยแพร่ จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน การลงนามถวายพระพรชัยมงคลภายในหน่วยงานหรือทางเว็บไซต์ โดย วธ.ขอร่วมเชิญชวนประชาชน ข้าราชการในสังกัดร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2565 ด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า  วธ.ยังได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสำคัญของรัฐบาล อาทิ กรมการศาสนา จัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม  ,  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” วันที่ 11-14 สิงหาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน       เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่อง “ผ้าไทย” เป็นที่ประจักษ์มายาวนานมาตลอด 70 ปี ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล โดยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ , การแสดงแบบผ้าไทย , การแสดง “จินตลีลาพัสตราภรณ์ : มโนราห์บัลเลต์” ,การแสดงโขน  , การจำหน่ายผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้าจากชุมชน การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) การเสวนาให้ความรู้การอนุรักษ์ผ้าเชิงนวัตกรรม เป็นต้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765

ไม่มีความคิดเห็น