Breaking News

การท่องเที่ยวมาเลเซียจัดงานส่งเสริมการขายในประเทศไทยเป็นครั้งแรกหลังจากการเปิดด่านพรหมแดน

กรุงเทพฯ, 18 สิงหาค ม 2565 - ประเทศมาเลเซียเปิดด่านพรหมแดนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ปลดล็อคข้อจำกัดในการเดินทางเข้าประเทศ การท่องเที่ยวมาเลเซียวางแผนการดลาดเชิงรุกจัดงานส่งเสริมการขายในสองจังหวัด หลักในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดกรุงเทพ ระหว่าง วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565หลังจากห่างหายจากการทำการตลาดเชิงรุกมามากว่า 2 ปีกิจกรรมส่งเสริมการขายจะจัดขึ้นในจังหวัดสงขลาเป็นที่แรก และตามมาด้วยการจัดงานที่จังหวัดกรุงเทพ โดยกิจกรรมดังกล่าวนำทัพโดย Dato' Sri Hajah Nancy Shukr รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งประเทศมาเลเซีย ร่วมด้วยพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยสายการบินที่มีเส้นทางบินไปยังประเทศมาเลเซีย บริษัทนำเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ประกอบการด้านสินค้าท่องเที่ยวต่าง ๆประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศระยะใกล้ (Short-haul)ที่เป็นเป้าหมายทางการตลาดหลักที่สำคัญของประเทศมาเลเซีย ในปี 2562 ประเทศมาเลเซียต้อนรับนักท่องเที่ยวซาวไทยเป็นจำนวนถึง1,884,306 คน และพบว่า ร้อยละ70 ของนักท่องเที่ยวกลุ่มตังกสำาวเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวซ้ำ ดังนั้นนอกจากวัดถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยให้รู้สึกปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอช่องทางสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวกลับมาสตใสและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีกด้วยNancy กล่าวว่า "ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เป็นปีที่ท้ทายเป็นอย่างมากสำหรับประเทศมาเลเซีย แต่เปิดด่านพรหมแดนในเดือนเมษายน 2565 พบว่ามีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดินทางเข้ามามากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีจำนวนมากกว่า 2 ล้านคน และมีรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวราว 8.6 พันล้านริงกิต ดังนั้นเราจึงตั้งเป้าในการต้นรับนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพิ่มเป็น 4.5 ล้านคน และตั้งเป้ารายได้จากการท่องเที่ยว 11.1พันล้านริงกิตในปีนี้ และเราก็ยังคงหวังว่าตัวเลขก็ยังคงจะเพิ่มสูงขึ้น""ประเทศมาเลเซียมีความยินดีที่นักท่องเที่ยวชาวไทยจะได้รับประสบการณ์ที่ดีกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ซึ่งรวมถึงOutdoor Theme park ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่สูง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดให้บริการใหม่ ล่าสุด ได้แก่ Genting Skyworld รวมทั้ง Merdeka 118 Tower ในกรุง Kuala Lumpur ซึ่งปัจจุบันคือตึกที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกอีกด้วย" Dato' sri Nancy กล่าวเพิ่มเติมตั้งแต่การเปิดด่านพรหมแดนอย่างเป็นทางการ ประเทศไทยจัดอยู่ลำดับ 1 ใน4 ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซียมากที่สุด ทั้งนี้ประเทศมาเลเซียได้ยกเลิกการกักตัวสำหรับนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565เป็นต้นมา และกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศมาเลเซีย (MOH) ก็ได้ประกาศผ่อนคลายกฎเกณฑ์สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เช่นกัน
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องกรอกบัตรนักท่องเที่ยว (Traveler's Card) หรือ แสดงหลักฐานการ ตรวจ Covid-19 ก่อนการเดินทาง (Pre- Departure Test: PDT) หรือเอกสารการตรวจ Covid-19 เมื่อเดินทางทางมาถึง (On ArrivalTest : OAT) เมื่อจะเข้ามาในประเทศอีกต่อไป นอกจากนี้ประกันการ เดินทางก็ไม่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศมาเลเซียอีกด้วย.

  

ไม่มีความคิดเห็น