Breaking News

อลังการ “เปิดตัวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”

เมื่อเร็วๆนี้ (17 มี.ค. 66) ณ ท่าเรือ บริษัท เซ้าท์เธิร์น โลจิสติกส์ (2009) จํากัด จังหวัดสงขลา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดตัว “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. ให้การต้อนรับ ในงานนี้ อพท. ยังได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 3 จังหวัดทั้ง สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างโอกาสในการร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากันอย่างคับคั่ง

ไม่มีความคิดเห็น