Breaking News

เออาร์ไอพี จับมือสถาบัน ICTI และ ETDAจัดงาน “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION SYMPOSIUM 2024”พร้อมดันธุรกิจไทย ให้ทะลุขีดจำกัด ด้วย AI

 กรุงเทพฯ 8 กุมภาพันธ์ 2567 – นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA จัดงาน “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION SYMPOSIUM 2024” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยปีนี้มาในแนวคิด “Accelerating Business Beyond Limits with AI - เร่งธุรกิจให้ทะลุขีดจำกัดด้วย AI” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และอัปเดตเทรนด์ธุรกิจ AI ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ ใน 10 หัวข้อสัมมนาโดย 15 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ AI และ Digital Transformation พร้อมการมอบรางวัล “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024” ให้แก่องค์กรชั้นนำที่มีความเป็นเลิศในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรสู่ดิจิทัล จากอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Digital Technology เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตและธุรกิจ เราสามารถเข้าถึงบริการทุกอย่างได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยความสะดวกรวดเร็ว นั่นเป็นเพราะภาคธุรกิจได้อาศัย Digital Transformation ในการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคที่ผู้บริโภคต้องการความสะดวก รวดเร็วและประหยัดกว่า ทางนิตยสาร BUSINESS+ ได้พบปะกับผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งทุกท่านมีวิสัยทัศน์ตรงกันที่จะต้องปรับเปลี่ยนองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลให้เร็วที่สุด แต่การดำเนินการด้าน Digital Transformation ต้องอาศัยความรู้ที่มากพอ ดังนั้น นิตยสาร BUSINESS+ จึงยังคงทำหน้าที่ในการถ่ายทอดประสบการณ์และความสำเร็จขององค์กรต่างๆจากการนำเทคโนโลยีไปขับเคลื่อนธุรกิจในโลกยุคใหม่ และเป็นโอกาสดีที่นิตยสาร BUSINESS+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ICTI) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ร่วมกันจัดงาน THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION SYMPOSIUM 2024 ขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม และเป็นแบบอย่างแก่องค์กรในการพัฒนาองค์กรให้กลายเป็นองค์กรดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ ผมต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่กรุณาให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดี”

นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ผู้นำองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับแนวหน้าของประเทศ ผู้บริหารกลยุทธ์การตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในองค์กรต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปจะได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และได้แชร์ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ในองค์กรจนประสบความสำเร็จ ภายในงาน THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION SYMPOSIUM 2024 ครั้งนี้ โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ที่มีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญขององค์กรในการนำเทคโนโลยี AI นี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศ”


นายมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กล่าวว่า “ETDA นอกจากจะมีบทบาทการเป็นหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจบริการดิจิทัลแล้ว ยังมีบทบาทในการร่วมสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีการปรับกระบวนการดำเนินงานสู่การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ได้อย่าง Productive ซึ่งถือเป็นกระบวนการ Digital Transformation เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เวทีระหว่างประเทศใช้ในการประเมินความสามารถในการให้บริการและศักยภาพการแข่งขันของภาคเอกชน โดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs ที่ถือเป็นกลุ่มสำคัญที่ต้องการโอกาส เพื่อนำไปสู่การขยายฐานลูกค้า และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของบุคลากรทั้งการ Upskill และ Reskill

โดยทาง ETDA เห็นว่าการร่วมจัดงาน Thailand Digital Transformation Symposium 2024 ที่ได้ดำเนินงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องนี้ มาจากการมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผลักดันในเชิงธุรกิจ จึงนับเป็นโอกาสดีที่ ETDA จะได้ร่วม Share ทั้ง Knowledge ตลอดจนข้อมูลที่สะท้อนถึงเทรนด์ของเทคโนโลยีที่สำคัญ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงานครั้งนี้
ทั้งในมุมของข้อมูลจากศูนย์ Foresight Center, ศูนย์ AIGC (AI Governance Clinic) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ ETDA การร่วมในเวทีสัมมนา อีกทั้งได้รับเกียรติในการร่วมตัดสินเพื่อมอบรางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024 ที่จะทำให้ภาคธุรกิจได้เห็นแบบอย่างขององค์กรที่มีการพัฒนาจนประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ในองค์กรอีกด้วย โดย ETDA หวังว่าการที่หน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ Digital Transformation จะช่วยส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวม และจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของประเทศได้ในระยะยาว”
งานสัมมนา “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION SYMPOSIUM 2024” จัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ประกอบด้วยกิจกรรม
· งานสัมมนา ภายใต้แนวคิด “Accelerating Business Beyond Limits with AI - เร่งธุรกิจให้ทะลุขีดจำกัดด้วย AI” เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และอัปเดตเทรนด์ธุรกิจ AI ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ ประกอบด้วย 10 หัวข้อสัมมนาโดย 15 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ AI โดยมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ Why Digital Maturity Index will drive the organizations’ digital readiness โดย ดร.ตฤน ทวิธารานนท์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ - ETDA), อัปเดตเทรนด์การตลาดที่ SME ควรรู้เพื่อยกระดับให้ทัน AI โดย คุณณัฐพล จิตงามพงศ์ (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายดาต้าเทคโนโลยี บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด), The Power of Generative Visualization โดย คุณชลิต ตันติธรรม (Senior Business Development & Partnership Manager, Getty Images), Business Revolution with AI Power โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล (Co-Founder & Director of Planning & Ideas Brandbaker) เป็นต้น
· พิธีมอบรางวัล “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWRDS 2024” แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความเป็นเลิศในด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล
· การจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์เพื่อให้ความรู้ จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ETDA รวมถึงบูธจาก Tech Startup ในโครงการ Hackathon ของ ETDA ได้แก่ kollective, Nomad Connect, Aigent, HappyWork และ AsiaOneClick - Flight Open API ทางเว็บไซต์ https://www.thailanddt.com/

รางวัล “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024”จำนวน 5 องค์กร ได้แก่


1. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

2. มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย - นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

3. วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. บริษัท สากล เอนเนอยีจำกัด (มหาชน)

5. บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น