Breaking News

ฮือฮา..กระทรวงวัฒนธรรม ยกรถโรงหนังเฉลิมทัศน์สัญจรสู่จังหวัดเชียงรายกับงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 เด็กเข้าคิวชมกันเพียบ สร้างการเรียนรู้ โอกาสอย่างเท่าเทียม

 

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในการส่งเสริมการเรียนรู้แลกเปลี่ยน ความคิดสร้างสรรค์ สร้างจินตนาการผ่านงานด้านวัฒนธรรม รวมไปถึงเยาวชนทั่วประเทศมีโอกาสเรียนรู้อย่างความเท่าเทียมในการเข้าถึงสื่อต่างๆผ่านงานภาพยนตร์ ล่าสุดทางโรงหนังเฉลิมทัศน์ โดย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) วธ. ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดกิจกรรมรถโรงหนัง ฉายภาพยนตร์แก่เด็กนักเรียน-ครู ประชาชน และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมีโปรแกรมจัดกิจกรรมใน 4 อำเภอของจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ ณ วัดจอเจริญสุขุมวาท อ.เวียงชัย, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย โดยขณะนี้จอดให้บริการนักเรียนและประชาชนอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า อ.เมืองเชียงราย ซึ่งเป็นจุดฉายที่ 3 ไปจนถึงวันที่ 7กุมภาพันธ์ ซึ่งขณะนี้ได้รับรายงานว่า กิจกรรมดังกล่าวสร้างความประทับใจให้กับเด็กและเยาวชน ครูอาจารย์ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน นักเรียนสนใจเข้าคิวรับชมฉายภาพยนตร์กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากนี้ไปก็จะสัญจรไปต่อที่ ช้างแวร์เฮ้าส์ โกดังห้วยเกี๋ยง อ.เชียงแสน ระหว่างวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์นี้ นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ โฆษกกระทรวงวัฒนธรรม (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยต่อว่า ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ ได้มีการจัดโปรแกรมพิเศษบนรถโรงหนัง ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า อ.เมืองเชียงราย เวลา 9.00 - 12.00 น. กับกิจกรรมอบรมบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้” สำหรับผู้สนใจนำภาพยนตร์ไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ เช่น โรงหนังโรงเรียน, วิชาภาพยนตร์ และ การนำภาพยนตร์ไปใช้สนับสนุนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ สามารถเข้าไปลงทะเบียนสำรองที่นั่งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/cinemobile-workshop รองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ 70 ที่นั่งหรือติดต่อสอบถามข้อมูลกิจกรรมได้ที่  094 770 6999 คุณวุฒินันท์ แช่มช้อย นักจัดจัดกิจกรรมและสิ่งเกี่ยวเนื่อง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ติดตามภารกิจของรถโรงหนังเฉลิมทัศน์เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/thaicinemobile 


ทั้งนี้ มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 กำหนดจัดในพื้นที่เหนือสุดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด “เปิดโลก (The Open World)” โดยจะจัดขึ้นในพื้นที่สำคัญทั่วจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
ไม่มีความคิดเห็น