Breaking News

วธ.ปลื้ม 20 สุดยอดชุมชนต้นแบบปี 64-65 สร้างรายได้ท่องเที่ยวกว่า 1,200 ล้านบาท เดินหน้าเปิดชุมชนยลวิถีวัดท่าขนุน กาญจนบุรี 5 พ.ค.นี้ หนุนขับเคลื่อน Soft Power ทั้งด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม อาหารและการแสดงพื้นบ้าน

 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2566 ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ) ตำบลเวียง  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆนี้ว่า  กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)มีนโยบายขับเคลื่อน Soft Power  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  11 ด้าน รวมถึงด้านท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนและชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น วธ.ได้ดำเนินโครงการยกระดับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรกว่า 27,000 แห่งทั่วประเทศสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ซึ่งเป็นชุมชนคุณธรรมฯที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 วธ.คัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” และมอบโล่เชิดชูเกียรติไปแล้ว 30 ชุมชน เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง 


ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า  สำหรับ 30 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” แต่ละชุมชนที่ได้รับคัดเลือกมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ เป็นชุมชนที่มีเสน่ห์ ความงดงามของวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย มีการนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นและมิตรไมตรี ก่อให้เกิดการปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างงานสร้างรายได้แก่ชาวบ้านและชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของวธ.ในปี 2566 ที่ผ่านมาพบว่า 20 สุดยอดชุมชนต้นแบบ
“เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ที่ได้รับคัดเลือกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 มีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 1,200 ล้านบาท  

“วธ.ดำเนินโครงการเที่ยวชุมชน ยลวิถีมาได้ 3 ปีแล้วและจะเข้าสู่ปีที่ 4  อย่างจังหวัดเชียงรายมีชุมชนคุณธรรมฯได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ถึง 3 ชุมชน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2564-2566 คือ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเมืองรวง อ.เมืองเชียงราย และชุมชนคุณธรรมฯ 

วัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ) อำเภอเชียงแสน แต่ละชุมชนมีความเข้มแข็ง สามัคคีและร่วมมือร่วมใจกัน มีต้นทุนทางวัฒนธรรมมากมาย ชาวบ้านอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไว้อย่างดีและนำมาต่อยอดตอบโจทย์ซอฟต์พาวเวอร์ทั้งในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อาหารและการแสดงพื้นบ้าน สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน นำอัตลักษณ์ของพื้นที่มาเป็นจุดขาย  ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากลงสู่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ  วธ.จะส่งเสริมและเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ชุมชนในโครงการเที่ยวชุมชน ยลวิถี  เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวเพิ่มขึ้นและปีงบประมาณพ.ศ.2567 วธ.ได้คัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบฯอีก 10 ชุมชน คาดว่าจะประกาศผลคัดเลือกในเดือนกรกฎาคมนี้” นางยุพา กล่าว 


ทั้งนี้ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 วธ.จะมีพิธีเปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2566  ชุมชนคุณธรรมฯ วัดท่าขนุน ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และวันที่ 1 มิถุนายน 2567 มีพิธีเปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนและจะมีการลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯ 20 แห่งที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ปี 2567 ต่อไป 


ไม่มีความคิดเห็น