Breaking News

เปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรี "บึงกรับใหญ่" บนพื้นที่ 180 ไร่ ล้อมรอบด้วยลู่วิ่ง-จยย. ยาว 2.8 กม.ลานออกกำลังกาย และสถานที่พักผ่อน

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น ณ.บึงกรับใหญ่.ตำบลกรับใหญ่.อำเภอบ้านโป่ง.จังหวัดราชบุรี.โดย นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลกรับใหญ่ (นายกกู้) เป็นประธานการแถลงข่าวและมี นายชวลิต ประทีป ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษอำเภอบ้านโป่ง นายปอ ดีบุตร ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกรับใหญ่ นายสมนึก ตาลเจริญ สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายธนากร วงษ์พิทักษ์โรจน์ กำนันตำบลกรับใหญ่ เข้าร่วมแถลงข่าว ซึ่งมี นางจิตติมาพร นิลมัย เป็นผู้ดำเนินการแถลงข่าว พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนจากส่วนกลางและท้องถิ่นเข้าร่วมทำข่าว ในการแถลงข่าวครั้งนี้อย่างคับคั่ง
นายกกู้ เปิดเผยว่า พื้นที่ตำบลกรับใหญ่เป็นพื้นที่ปกครองส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ 44.24 ตร.กม. ประชากรประมาณ 12,902 คน 3,722 ครัวเรือน มี 11 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทิศเหนือติดกับ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทิศใต้ ติดกับตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอท่ามะกา จังหวัดราชบุรี ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีหลายเชื้อชาติ เช่น ไทย ลาว จีน มอญ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย มีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ดังคำขวัญของตำบลกรับใหญ่ “ดินแดนสามเมือง ลือเลี่องอ้อยหวาน ปลอดสารผักสด หยาดหยดน้ำนมโค เติบโตเศรษฐกิจ สุจริตคิดเป็น งามเด่นเบญจอาราม ประพฤติงามรักความสามัคคี” 
นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลกรับใหญ่ 
พื้นที่ตำบลกรับใหญ่เป็นพื้นที่ปกครองส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ 44.24 ตร.กม. ประชากรประมาณ 12,902 คน 3,722 ครัวเรือน มี 11 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทิศเหนือติดกับ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทิศใต้ ติดกับตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอท่ามะกา จังหวัดราชบุรี ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีหลายเชื้อชาติ เช่น ไทย ลาว จีน มอญ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย มีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ดังคำขวัญของตำบลกรับใหญ่ “ดินแดนสามเมือง ลือเลี่องอ้อยหวาน ปลอดสารผักสด หยาดหยดน้ำนมโค เติบโตเศรษฐกิจ สุจริตคิดเป็น งามเด่นเบญจอาราม ประพฤติงามรักความสามัคคี” 
“บึงกรับใหญ่” เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 180 ไร่ พื้นที่แห่งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายรุ่งโรจน์ เจนวีรวัฒน์ มอบให้นายกู้ตระกูล ว่งกุศลกิจ โดยผ่านมูลนิธิไฉ่ ฟ้า ว่องกุศลกิจ และภายหลังได้มอบให้เทศบาลบึงกรับใหญ่ เพื่อประโยชน์กับทางราชการ จึงมีแนวความคิดในการปรับปรุงพื้นที่แห่งให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพอย่างสร้างสรรค์แห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรี เป็นสถานที่สำหรับการส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วยลานออกกำลังกาย แอโรบิค ลู่วิ่ง และปั่นจักรยาน รอบบึงความยาว 2.8 กม. และเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมและการฝึกอบรม และการพักผ่อนในรูปแบบของแพพักและแพอาหาร ของดีชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน และเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลกรับใหญ่ อย่างยั่งยืนต่อไป 
นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่ยังกล่าวอีกว่า การพัฒนาบึงกรับใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนในชุมชน รวมถึงชุมชนข้างเคียง และนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่เน้นเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพชีวิตที่ดี และช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมให้ผลิตอาหารที่ปลอดภัย ไว้สำหรับจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากอีกทางหนึ่งด้วย
  ทั้งนี้ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน ได้มีการนำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางและในพื้นที่ของสามจังหวัด ราชบุรี นครปฐมและกาญจนบุรี.ไปศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลกรับใหญ่ เช่น ตลาดเก่าห้วยกระบอก กิจกรรมปั้นขนมโบราณและวิถีถิ่นจีนแคะ การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา วัดไร่แตงทองสักการะหลวงปู่หลิว กราบนมัสการ หลวงปู่ต๋อยที่วัดสนามแย้ พร้อมทั้งเดินทางไปบ้านรางพลับ ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้ชื่อว่า "ชุมชนปลอดขยะ" เข้าชมกิจกรรมชุมชนต่างๆ และร่วมแสดงความยินดีกับชาวบ้าน อ.บ้านรางพลับ ต.กรับใหญ่ จ.ราชบุรี ได้รางวัลชนะเลิศ ที่ 1 ของประเทศ ในการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2562
                                                                           

ไม่มีความคิดเห็น