Breaking News

นิโอ ทาร์เก็ต เผยธุรกิจยุคนี้ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันวันโลกเปลี่ยนในยุค Digital Disruption

นิโอ ทาร์เก็ต เผยกลยุทธ์สู่ทางรอดธุรกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก เร่งติดปีกสร้างอาวุธ ในยุค Digital Disruption ชี้การมีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจการค้าที่ดี (Good Partnership) การสร้างชื่อเสียงแก่องค์กรและแบรนด์สินค้าของลูกค้าให้เป็นที่ยอมรับ (Corporate & Brand Reputation Management) รวมถึง การสร้างการจดจำให้แก่แบรนด์ที่มีคุณภาพไปสู่การยอมรับในระดับสากล ด้วยการมอบรางวัลจากเวทีระดับนานาชาติ (Influential Brand Awards Recognition) นับเป็นคีย์ซัคเซสของธุรกิจที่ปรึกษาการสื่อสาร 
นางวรรณี ลีลาเวชบุตร ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารชื่อเสียงองค์กร (Brand Reputation Communications Consulting) กล่าวว่า กระแสความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในรูปแบบ Disruption ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบถ้วนหน้า โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวงการสื่อมวลชน ธุรกิจผลิตสื่อ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้หลายบริษัทต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ รูปแบบการสื่อสารไปยังลูกค้าแต่ละประเภทให้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น สำหรับธุรกิจที่ปรึกษาสื่อสารสร้างสรรค์แบรนด์ต้องมีการมองคู่แข่งในอุตสาหกรรมใหม่ เพราะคู่แข่งทางธุรกิจมีเพิ่มมากขึ้น เราไม่ได้แข่งแค่กับธุรกิจที่ปรึกษาสื่อสารสร้างชื่อเสียงด้วยกัน แต่ยังรวมถึงดิจิทัลเอเจนซี่ ทางเลือกใหม่ในการสื่อสารของแบรนด์ ที่พร้อมจะมาแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของเค้กก้อนนี้ไปด้วย มีข้อมูลจาก The Holmes Report เปิดเผยว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมพีอาร์ในระดับโลกในช่วงสองปีนี้ เติบโตในระดับคงที่ประมาณ 5% ซึ่งการเติบโตในระดับคงที่ต่อเนื่อง สามารถสะท้อนสภาวะการแข่งขันของวงการธุรกิจที่ปรึกษาสื่อสารสร้างชื่อเสียงได้อย่างดี ว่ามีการแข่งขันกันสูงในขนาดตลาดที่เท่าเดิม และลูกค้าไม่ได้มองแยกงบประมาณสำหรับการทำแบรนด์สื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย งบทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ถูกรวมเข้ามาเป็นงบก้อนเดียวกัน เอเยนซี่จึงต้องมีบทบาทมากขึ้นที่จะเข้าไปสนับสนุนงานของลูกค้าตลอดทั้งกระบวนการสื่อสาร และเป็นที่ปรึกษาได้ในทุกเรื่องที่จะช่วยให้ลูกค้าหรือแบรนด์ประสบความสำเร็จตามเป้าที่ได้วางไว้ เพราะเมื่อ Digital Disruption เข้ามาเขย่าทุกวงการธุรกิจ ทำให้ช่องทางและรูปแบบการสื่อสารต้องเปลี่ยน ทุกแพลตฟอร์มการสื่อสารต้องสามารถเชื่อมต่อกัน การขยายของธุรกิจข้ามอุตสาหกรรมกันจึงเกิดขึ้นได้ง่ายดาย ดังนั้น สิ่งที่ลูกค้าต้องการจากธุรกิจที่ปรึกษาสื่อสารสร้างชื่อเสียง คือ การวางคอนเทนต์และช่องทาง ที่เหมาะสมเชื่อมต่อได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รูปแบบการทำงานของพีอาร์ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยน จากการใช้วิธีตอกย้ำข้อมูลด้วยวิธีเดิม ๆ ผ่านช่องทางเดิม ๆ มาเป็นการใช้เครื่องมือทางการสื่อสารที่อาศัยเทคโนโลยี มาช่วยขับเคลื่อน ให้คอนเทนต์ของแบรนด์ถูกส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ที่สุดในเวลาที่เหมาะสม 
นิโอ ทาร์เก็ต มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบ การบริการขององค์กร เพื่อให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าในยุค Disruption ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ คือ การขยายบริการไปยังประเทศต่างๆในเอเชีย ด้วยการจับมือกับพาร์ทเนอร์ในธุรกิจ (Partnership) การร่วมมือระหว่างกันในอุตสาหกรรมนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อสร้างความโดดเด่น แตกต่าง แล้วนำมาผนวกกับประสบการณ์การทำงานด้านพีอาร์จนเป็นจุดแข็งให้กับธุรกิจ ที่ผ่านมา นิโอ ทาร์เก็ต เป็นพาร์ทเนอร์ กับ Mileage Communication ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ มีสำนักงานใน 9 ประเทศ และ 15 เมือง ได้แก่ สิงคโปร์, จีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, พม่า, เกาหลีใต้, ไทย และเวียดนาม ทำให้การทำพีอาร์ สร้างแบรนด์ดิ้ง และการสื่อสารสร้างแบรนด์และการตลาด สามารถทำได้ทั้งในไทยและในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีพาร์ทเนอร์ทางด้านดิจิทัล ซึ่งมีเทคโนโลยีและโซลูชั่นเพื่อสนับสนุนการตลาด ที่มีประสิทธิภาพแม่นยำ ด้วยแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ ที่สามารถวัดผลและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า
อีกส่วนหนึ่งคือ การพัฒนาเครื่องมือการสื่อสารใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการวิจัยวางแผนสร้างชื่อเสียงให้แก่แบรนด์ และองค์กรของลูกค้า นิโอ ทาร์เก็ต มีการสร้างเรื่องมือที่เรียกว่าReputation Dimension ซึ่งเราได้จดลิขสิทธิ์ ไว้กับ กระทรวงพาณิชย์ประกอบด้วย 6 แกน ที่พัฒนามาจากหลัก 3P ของหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) เครื่องมือนี้ช่วยให้เราเข้าใจลูกค้าได้ลึก เป็นกรอบในการกำหนดเนื้อหาหรือ key message ในการสื่อสารถึงแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อของแบรนด์หรือองค์กร ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากที่สุด ลูกค้าแต่ละกลุ่มจะรับรู้จุดแข็งด้านต่างๆ ที่เขาสนใจ สามารถสร้างความเชื่อใจและมั่นใจเกิดขึ้นในใจเขาในที่สุด 
สุดท้าย คือ การสร้างแบรนด์ให้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับผ่านการมอบรางวัลจากเวทีระดับนานาชาติ (Brand Recognition via Rewards Guarantee) เป็นอีกองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยตอกย้ำว่าแบรนด์นั้น ๆ มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่ผ่านมา นิโอ ทาร์เก็ต ร่วมกับ อินฟลูเอ็นเชี่ยลแบรนด์ (ประเทศสิงคโปร์) องค์กรชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและสำรวจข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคในเอเชียมากว่า 20 ปี และในปีนี้จะมีการจัดงาน “2019 Asia CEO Summit & Award Ceremony” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2019 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง Chatrium Ballroom โรงแรม Chatrium Riverside Bangkok ถนนเจริญกรุง เพื่อมอบรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งเอเชียประเภทต่าง ๆ ให้องค์กรหรือผู้บริหารที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและได้รับความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นในภูมิภาคเอเชีย 
“นิโอ ทาร์เก็ต มั่นใจว่าท่ามกลางกระแสการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในยุค Disruption การวาง กลยุทธ์ องค์กรด้วยหลักดังกล่าวข้างต้น จะช่วยให้ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการสื่อสารสามารถวาง Positioning และสร้างจุดแข็ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสื่อสารชื่อเสียงแบรนด์ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างแน่นอน” นางวรรณี กล่าวทิ้งท้าย

ไม่มีความคิดเห็น