Breaking News

โอเอซิสสปา เติมฝัน ปันน้ำใจ ส่งต่อความรักให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โอเอซิสสปา (ประเทศไทย) นำโดยคุณภาคิน พลอยภิชา และคุณโทบี้ อัลเลน ประธานกรรมการ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม “เติมฝัน ปันน้ำใจ” ภายใต้แคมเปญ “Oasis Spa Loves You” ร่วมส่งต่อความรักให้กับน้องๆ โดยการมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน เครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่มกันหนาว รวมไปถึงสิ่งของอุปโภค บริโภค และของเล่นเสริมพัฒนาการ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งโอเอซิสสปาให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เป็นอย่างมาก จึงเกิดโครงการดีๆ เพื่อให้พนักงานทั้งสำนักงานใหญ่ และทุกสาขาของโอเอซิสสปา ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนด้วยการบริจาคสิ่งของในกิจกรรมเติมฝันปันน้ำใจครั้งนี้ เพื่อทางโรงเรียนจะนำอุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน และอุปกรณ์กีฬา จัดสรรให้กับนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆของทางโรงเรียนต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น