Breaking News

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจดี ๆ จากการชมภาพยนตร์ด้วย “กิจกรรมส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” สู่ปีที่ 4 เป็นห้องที่ 40 มอบให้กับ โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ก้าวสู่ปีที่ 7 ของ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างสรรค์ “โลกกว้างแห่งโอกาส” มุ่งมั่นสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการเติมเต็มความฝัน สร้างแรงบันดาลใจให้กับ น้อง ๆ คนพิการ และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ผ่าน 3 กิจกรรมหลักที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี กิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” กิจกรรมที่สร้างสรรค์โอกาสแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้ น้อง ๆ คนพิการ และผู้สูงอายุ ได้เข้าชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ทุกสาขาของเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ให้ครบ 500,000 คน ซึ่งที่ผ่านมาได้นำเข้าชมภาพยนตร์แล้ว 280,161 คน 
อีก 1 กิจกรรมที่เป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้อง ๆ กับ กิจกรรม “มาเติมรอยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ” โดยได้จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อส่งมอบทุนการศึกษาประจำปี ปีละ 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ให้กับน้อง ๆ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มน้อง ๆ ด้อยโอกาส 10 ทุน และกลุ่มน้อง ๆ พิการที่บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาอีก 10 ทุน ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมชมภาพยนตร์และได้ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเรียงความถึงแรงบันดาลใจที่ได้จากภาพยนตร์ และได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาไปแล้วทั้งหมด 140 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมอบโอกาสในการเรียนรู้สู่พื้นที่ห่างไกล กับ กิจกรรม “ส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ให้กับโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจผ่านภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีสร้างสรรค์ต่าง ๆ ซึ่งในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้จัดทำและส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนไปแล้ว 31 โรงเรียน 31 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอยุธยา, ร้อยเอ็ด, นครพนม, เชียงราย, เพชรบุรี, อุดรธานี, สกลนคร, พิษณุโลก, กำแพงเพชร, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, นครศรีธรรมราช, หนองบัวลำภู, ขอนแก่น, นครปฐม, สุราษฎร์ธานี, จันทบุรี, ระยอง, พะเยา, เชียงใหม่, ราชบุรี, สุพรรณบุรี, พิจิตร, บุรีรัมย์, สงขลา, สตูล, สระบุรี, มุกดาหาร, ลำปาง, น่าน และฉะเชิงเทรา
ในปีนี้ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ยังเดินหน้าเดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจดี ๆ จากการชมภาพยนตร์ ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 กับการส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้อีก 10 โรงเรียน 10 จังหวัด คือ จังหวัดลพบุรี, ชุมพร, ประจวบคีรีขันธ์, ชลบุรี, ยโสธร, ศรีสะเกษ, เพขรบูรณ์, นครสวรรค์, สมุทรสาคร และลำพูน ล่าสุด มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้ “ส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ห้องที่ 40 ให้กับ โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานรับมอบ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ห้องที่ 40 พร้อมชุดอุปกรณ์กีฬา ให้กับ โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จาก เด่น ดับโศก ผู้บริหาร มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีสร้างสรรค์ ที่เป็นสื่อกลางสอดแทรกความรู้ เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านความคิดและก่อให้เกิดแรงบันดาลใจดี ๆ โดยมี วุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร, ทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร, มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และ ว่าที่ร้อยตรี เกียรติศักดิ์ เริงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ ร่วมรับมอบ
วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า “ต้องขอบคุณ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ดำเนินกิจกรรมมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะโรงเรียนแห่งนี้ที่ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ คัดเลือก ที่จะมาค่อนข้างจะห่างไกล ไม่ใช่ทางผ่าน จะต้องเป็นที่ที่ตั้งใจมาจริง ๆ และครั้งนี้เป็นกิจกรรมมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ ห้องที่ 40 ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ เปิดมุมมองของเด็ก ๆ ให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น เด็ก ๆ จะได้มีจินตนาการ เหมือนกับที่หลาย ๆ คนบอกว่า “จินตนาการสำคัญมากกว่าความรู้” เพราะจินตนาการจะเป็นตัวบอกว่าเด็กของเราซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต จะเป็นความหวังและเป็นที่พึ่งพาของสังคมได้อย่างไรบ้าง ซึ่งเด็กจะต้องมีจินตนาการมองไปถึงอนาคตข้างหน้า ดังนั้น การที่ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ดำเนินกิจกรรมส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้จึงเป็นเหมือนเรื่องของการมองอนาคตของประเทศไทย”
นอกจากนี้ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ยังจัดกิจกรรมสันทนาการกับน้อง ๆ ด้วยการเล่นเกมแจกของรางวัล มอบของที่ระลึกให้กับน้อง ๆ นักเรียนทุกคน และเลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศครีม พร้อมนำป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มมาบริการน้อง ๆ เรียกว่ามูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จัดเต็มเป็นพิเศษสำหรับน้อง ๆ เลยทีเดียว และไม่ว่าจะอีกกี่ปีที่บวกเพิ่ม โลกแห่งการให้ที่เปี่ยมด้วยความสุขใบนี้ของ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จะยังคงขับเคลื่อนต่อไป ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง พร้อมจะเข้าถึงในทุกพื้นที่ ผ่านหลากหลายกิจกรรมที่มากมายด้วยจินตนาการ การเรียนรู้ และแรงบันดาลใจ เพื่อต่อเติมความสุขและสร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตลอดไป                                                                    

ไม่มีความคิดเห็น