Breaking News

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมนักประชาสัมพันธ์โรงแรมร่วมปรึกษาหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ผลมาจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

14 ธันวาคม2563 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ณ ห้องประชุมสุพรรณหงส์  ททท. ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยกับชมรมนักประชาสัมพันธ์โรงแรม ประชุมวางแผนและหารือแนวทางทำงานร่วมกัน โดยชมรมนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดโรงแรมแห่งประเทศไทยนำโดย เอิร์ธ สายสว่าง ประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกจำนวน 20 ท่าน เข้าพบ นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์, นายวินิจ รังผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด และ นางกุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการด้านตลาดเอเซียและแปซิฟิกใต้ ร่วมผนึกกำลังปรึกษาหารือแนวทางการทำงานร่วมกันของโรงแรมและการท่องเที่ยวฯ โดยเฉพาะงานนโยบายและแผนงานการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวปี 2564 อันมีผลมาจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่มีความคิดเห็น