Breaking News

แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ ประธานกรรมการบริษัท พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือสัญชาติไทย แบรนด์บียอน (Beyond) และรองหัวหน้าพรรคประชาชาติ ได้รับการแต่งตั้งจากนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร นับเป็นนักธุรกิจตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จทางด้านการบริหารงาน และเป็นคนไทยเพียงคนเดียวในประเทศที่เป็นเจ้าของแบรนด์โทรศัพท์และได้รับการแต่งตั้ง เพื่อทำงานให้กับประเทศชาติและรับใช้พี่น้องประชาชนต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป


ไม่มีความคิดเห็น