Breaking News

วธ.ปลื้มงานใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ประชาชนเข้าร่วมกว่า 1 แสนคน สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ร้านอาหาร ที่พัก ศิลปินพื้นบ้านและชุมชนกว่า 102 ล้านบาท ขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมจัดงานและประชาสัมพันธ์

 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายวัฒนธรรมกว่า 20 หน่วยงาน จัดงานใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 19 - 25 เมษายน 2567 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีและพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีและเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนและชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศนั้นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  ซึ่งวธ.ขอขอบคุณทุกหน่วยงานและสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้ความร่วมมือจัดงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของงานเป็นอย่างดี  ทำให้การจัดงานมีเด็ก เยาวชนและประชาชนสนใจเข้าร่วมงานทั้งหมดกว่า 1 แสนคนและเกิดการสร้างรายได้ให้แก่ศิลปินพื้นบ้าน ศิลปิน นักแสดง ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ร้านอาหาร ที่พัก การท่องเที่ยวชุมชนและบริการอื่นๆในพื้นที่การจัดงานรวมกว่า 102 ล้านบาท ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า การจัดงานปีนี้เป็นปีที่ 11 แล้ว ซึ่งน่ายินดีที่แต่ละวันมีเด็ก เยาวชนและประชาชนหลั่งไหลเข้าชมงานอย่างต่อเนื่อง มีการแต่งชุดไทยมาเที่ยวงาน รวมทั้งเครือข่ายทางวัฒนธรรมและผู้ประกอบการต่างยินดีและมีความสุขที่มาร่วมงาน ทำให้ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะปีนี้เป็นปีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72  พรรษา และเรียนรู้ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ สร้างความตระหนักในการหวงแหนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งส่งเสริม Soft Power ด้านต่างๆ ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จบูรพกษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ การแสดงสวนแสงเฉลิมพระเกียรติ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครในยามค่ำคืน (Night Museum) การถ่ายภาพย้อนยุค นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลาดย้อนยุคที่มีการสาธิตและจำหน่ายอาหารชาววัง ขนมไทยและงานศิลปหัตถกรรมไทย  อาหาร 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่นและตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) อีกทั้งการจัดงานนี้เป็นการส่งเสริม Soft Power ด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเที่ยวโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งกิจกรรมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครในยามค่ำคืนได้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้ วธ.ขอขอบคุณหน่วยงานและภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมที่ร่วมจัดงานใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์กว่า 20 หน่วยงาน ดังนี้ 1.วัดพระเชตุพนวิมัลมังคลาราม 2.วัดประยุรวงศาวาส 3.สำนักพระราชวัง 

4.สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 5.กระทรวงกลาโหม 6.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 7.กรุงเทพมหานคร 

8.กองบัญชาการกองทัพไทย 9.กองทัพบก 10.กองทัพเรือ 11.กองทัพอากาศ 12.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

13.กองบัญชาการตำรวจนครบาล 14.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 15.กรมประชาสัมพันธ์ 16.การไฟฟ้านครหลวง 17.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ 18.สำนักงานเขตพระนคร 19.สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 20.การประปานครหลวง 21.ศาลาเฉลิมกรุง  22.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23.พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม 24.พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน 25.พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ 26.พิพิธบางลำพู 27.มิวเซียมสยาม  

ไม่มีความคิดเห็น