Breaking News

“กองทัพเรือจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” พร้อมการมอบผ้าห่มกันหนาว อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และเวชภัณฑ์ให้กับประชาชนและโรงเรียนในพื้นที่ จ.นครพนม”

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาว อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬาและเวชภัณฑ์ให้กับประชาชนและโรงเรียนในพื้นที่ จ.นครพนม โดยมีคุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยและบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ณ กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง  ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 
การมอบผ้าห่มกันหนาว อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬาและเวชภัณฑ์ให้กับประชาชนและโรงเรียนในพื้นที่ จ.นครพนมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเสียสละของบูรพกษัตริย์และบรรพบุรุษของไทย ทำให้เกิดความรัก          ความภาคภูมิใจ และหวงแหนในอธิปไตยของชาติ อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว รวมทั้งให้การสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และเวชภัณฑ์แก่โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง โดยมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย การบรรยายพิเศษฯ การมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับพี่น้องประชาชน การมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และเวชภัณฑ์ให้กับโรงเรียน และการอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่โดยในเวลา 11.00 น. นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้เปราะบางในพื้นที่ พร้อมอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 5 รายในพื้นที่ต.อาจสามารถ และมอบสิ่งของสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนซึ่งเป็นพันธมิตรของกองทัพเรือ ประกอบด้วยธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที โกลบอล  เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว กลุ่ม บริษัท คิง เพาเวอร์ ให้การสนับสนุนลูกฟุตบอล ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา และองค์การเภสัชกรรมให้การสนับสนุนเวชภัณฑ์ไม่มีความคิดเห็น