Breaking News

“ผู้นำรุ่นใหม่ทางการเมืองประกาศร่วมมือสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ สร้างทีมยุทธศาสตร์รับมือกับยุคเทคโนโลยีอย่างเต็มที่”

สถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ระดมนักวิชาการระดับนานาชาติแถลงเปิดอบรมโครงการYoung Politic Leadership (ผู้นำเยาวชนการเมืองรุ่นใหม่)ผนึกเครือข่ายการเมืองและสตรีนักกฎหมาย-นักธุรกิจ พร้อมมูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติด หวังสร้างปรากฏการณ์ให้คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อแผ่นดิน รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เมื่อเขามีโอกาสเข้าสู่การเมืองก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 3 องค์กรเครือข่ายเตรียมประกาศวางแผนร่วมมือกับการเมืองภาคท้องถิ่น พัฒนาโครงการไปสู่การตั้งพรรคการเมือง 
วันที่18 ก.ค. ที่ ร.ร.แกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูน นายสมชาย พหุลรัตน์ ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ พร้อมด้วย ศ.ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา , ศ.ดร.สุรพล บุญประถัมภ์,พ.ต.อ.สุรโชค เจษฎาเดช “สารวัตรแรมโบ้”, อ.นิดาวรรณ​ เพราะสุนทร​ ผอ.หลักสูตรนิติศาสตร์​ ม.รังสิต, อ.เภสัชกรอธิวัฒน์ สินรัชตานันท์,(นักวิชาการด้านสุขภาพ), นายสุเทพ เข้มแข็งปรีชานนท์ (เครือข่ายทางด้านการเมือง) พร้อมนักวิชาการระดับนานาชาติด้านLeadership นำโดย อ.อิน นฤหล้า (อดีตคณะบดีคณะบริหารธุรกิจเอแบค) อ.ปีแอร์ เดอลาลองด์, อ.สก็อต บัดเล่ย์ และดร.สุรชัย เลี่ยมทอง นักวิชาการด้านAnti Aging พร้อมทีมนักวิชาการทางการเมืองภาคประชาชนและท้องถิ่น นำโดยนายดิษชูภณ นัยเนตร, ผอ.ณัฐนันท์ พงษ์ภูริพัฒน์(อดีตผอ.กรมทรัพยากรฯ)ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดตัวโครงการอบรมYoung Politic Leadership ผู้นำเยาวชนการเมืองรุ่นใหม่ อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยจะอบรมรุ่นแรกในช่วงเดือน-ตุลาคม ศกนี้ หลังจากสถานการณ์โควิดในประเทศไทยกลับสู่ภาวะปกติแล้ว โดยระดมนักวิชาการทุกด้านมาให้ความรู้กับคนรุ่นใหม่ที่เข้าอบรมทั้งหมด หวังให้มีตัวแทนผู้นำเยาวชนการเมืองรุ่นใหม่ทั่วประเทศ เพื่อรวมพลังคนรุ่นใหม่ รวมใจตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ซึ่งทางโครงการฯได้เตรียมวิทยากรที่มีความรู้หลากหลายสาขาอาชีพมาทำการฝึกอบรมซึ่งตอนนี้นักธุรกิจและภาคเอกชนเตรียมส่งผู้นำในองค์กรมาร่วมอบรมไปพร้อมกัน ตามสโลแกนของสถาบันคือ สรรค์สร้างไทย อนาคตไทย เพื่อให้คนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าจับมือเดินหน้าทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและบ้านเมือง

ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ กล่าวว่า”ทางสถาบันได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการหลากหลายด้าน อย่างท่านศ.ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ท่านพึงได้รับรางวัลจากสหประชาชาติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็จะนำความรู้ประสบการณ์ในเวทีระดับโลกมาถ่ายทอดให้ผู้นำเยาวชนการเมืองรุ่นใหม่ เช่นเดียวกับ ศ.ดร.สุรพล บุญประถัมภ์ นักวิชาการด้านศาสนาในฐานะนายกสมาคมสหพันธ์ศาสนกิจฯ ท่านก็จะเน้นความรู้การอยู่รวมกันอย่างสันติสุขของชาวโลกทุกชาติทุกศาสนา ในส่วนทางด้านกฎหมาย-เทคโนโลยี่-เยาวชน-สตรี อ.นิดาวรรณ เพราะสุนทร​ (ผอ.หลักสูตรนิติศาสตร์มช.รังสิต)​ได้ระดมนักกฎหมายปริญญาเอกหลายสถาบันมาร่วมกันเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมายใหม่ ๆ ร่วมทั้งอาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยี่ พ.ต.อ.สุรโชค“สารวัตรแรมโบ้”ในฐานะประธานมูลนิธิฯและยังเป็นรองประธานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ที่มี พล.อ.พิจิตร กุลละวาณิชย์ อดีตองคมนตรีเป็นประธานฯ)จะนำผู้นำรุ่นใหม่ไปดูงานทางด้านโครงการฯพระราชดำริ และโครงการฯทางด้านเกษตรอินทรีย์ด้วยนอกจากนั้นแล้ว”สารรวัตรแรมโบ้” จะนำเอาประสบการณ์ความรู้ของการทำงานด้านการปราบปรามและงานด้านสืบสวนสอบสวนมาถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และรับมือกับอาชญากรรมในยุคเทคโนโลยี่ไปพร้อมกัน ในส่วนของด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อ.สุพัฒก์ ชุมช่วย นักวิชาการอิสระผู้เขียนหนังสือทศพิธราชธรรม ก็จะมาบรรยายทางด้านภาวะผู้นำแบบทศพิธราชธรรมตลอดจนการเมืองแบบธรรมาธิปไตยที่จะถ่ายทอดภาวะผู้นำที่มีคุณธรรมไปพร้อมกับ ทีมฝึกอบรมLeadershipระดับนานาชาติที่อบรมองค์กรข้ามชาติมาแล้วหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติ หรือบริษัทฯใหญ่ๆ ของอีเกีย

 “นอกจากนั้นแล้วในส่วนของนักธุรกิจทางสถาบันเครือข่ายสร้างสรรค์ไทยก็มีนักบริหารระดับซีอีโอทางการเงิน-การคลังมารวมเป็นวิทยากร รวมทั้งนักธุรกิจหญิงอีกหลายท่านเช่น รศ.(พิเศษ)ดร.สุชาริณี –รศ.พิเศษ น.อ.มโนธร แสงสุวรรณ,นักธุรกิจด้านกีฬา(ประธานสถาบันอบรมศิลปะมวยไทยฯ) ดร.เมย์ริสสรา จันทรรัตน์ เจ้าของธุรกิจแบรนด์ไทย, คุณวีรฤทัย มณีนุชเนตร นักธุรกิจ-และนักกฎหมาย ,คุณพัชรียาภรณ์ สิงหพัตร์ ประธานบริษัทไทย-พัชรีฟูดส์ จำกัด, คุณวัลลภ ใหญ่ยิ่ง ประธานบ.เอชอาร์ดี่ไอฯลฯและอีกมากมายหลายท่านที่อยู่ในภาคธุรกิจ ต่างมาร่วมแรงรวมใจที่จะมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ที่เขาอบรม”ซึ่งยังไม่รวมถึงคนวงการกีฬาอย่าง ดร.แสวง วิทยพิทักษ์ ประธานก.ก.ควบคุมผู้ตัดสินไทยไฟ้ท์ และ อ.ดนัย หริพัฒน์กุล จากสมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย”
 นายสมชายฯ ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ กล่าวในตอนท้ายว่า”โครงการนี้ฯยังมีนักวิชาการจิตอาสาอีกมากมายที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนในการสร้างผู้นำ หรือการสร้างภาวะผู้นำเยาวชนทางการเมืองรุ่นใหม่ให้มีวิสัยทัศน์ที่รักชาติ รักบ้านเมือง เราจะออกไปอบรมทุกภาคโดยผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เราจะรวมมือกับทุกภาคส่วนทั้งนักวิชาการทางด้านการเมือง และท้องถิ่นเพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ตั้งแต่อายุน้อย ๆ ให้เกิดทุกตำบล-อำเภอ-ทุกภาค เพื่อรวมกันพัฒนาประเทศ เรายังมีนักวิจัย-นักวิทยาศาสตร์ที่จะมาให้ความรู้และส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นนักวิจัย-นักวิทยาศาสตร์ เพื่อมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งในส่วนนี้เรามีเครือข่ายการเมือง อย่างนายสุเทพ เข้มแข้งปรีชานนท์ ที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่มารวมพลังกันทำงานโดยมีสมาชิกเครือข่ายพลังสตรีของสถาบันฯที่พร้อมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ทางด้านต่าง ๆของสถาบันลงพื้นที่ไปอบรมกันทุกภาค ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จะมี 3 องค์กรภาคสังคม-ประชาชน จับมือกันเพื่อพัฒนาก้าวไปสู่การจัดตั้งพรรคการเมืองต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อรวมพลังพี่น้องคนไทย รวมใจตอบแทนคุณแผ่นดิน 
สำหรับผุ้นำเยาวชนทางการเมืองรุ่นใหม่ที่มาร่วมแถลงข่าววันนี้ประกอบด้วย คุณพุฒิธร จันทรมณี “น้องยีน”,คุณวรรณิศา มณีนพรัตน์ เจ้าของแบรนด์และดีไซนเน่อร์The ninety story ที่ไอคอนสยาม ,คุณธีธนา พหุลรัตน์ “มิสเตอร์โด่ง”ผู้บริหาร-นักธุรกิจสุขภาพ, คุณภารินี เจษฎาเดช (customer account specialist),ชนากานต์ จินาเพ็ญ นักธุรกิจรุ่นใหม่ก.ก.ผจก.บ.ไลก้าบิวดิ้งฯ, ,คุณศิริภาคย์ ชินโชติ” น้องบูม” นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์(เทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง)ฯลฯ รวมทั้งยังมีคนรุ่นใหม่ในธุรกิจสตาร์ทอัพ-เอสเอ็มอี-ท่องเที่ยวธุรกิจด้านกีฬาฯลฯอีกจำนวนมากที่สมัครเข้ามาแล้วที่เตรียมพร้อมจะเข้าอบรมในช่วงเดือนตุลาคม นี้ โดยคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้เขาประกาศเลยว่าจะรวมกันเป็นคนต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่ มีจิตสำนักสาธารณะต่อสังคมอย่างสูงและตั้งยุทธศาสตร์และเครือข่ายคนรุ่นใหม่ในยุคเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะลงพื้นที่ทั่วประเทศไปพร้อมกับวิทยากรของโครงการฯ โดยใช้ทีมงานโซเชี่ยลมิเดียของสถาบันฯเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและรับรู้กันอย่างเต็มที่ไปพร้อมกันในการฝึกอบรมเพื่อให้สะดวกและเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายโดยผ่านช่องทางFace Book,ไลน์ อินสตาร์แกม,เวปไซด์อย่างเต็มรูปแบบ 
นอกจากนั้นเรายังนั้นสถาบันฯยังมีรายการทีวี 4 รายการและรายการวิทยุอีก 2 รายการที่จะเป็นช่องทางสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนี้ มีนักวิชาการแต่ละด้านมาจัดวางแผนยุทธศาสตร์ไว้ทุกด้าน ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งจะทำให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศได้สื่อสารกันได้สะดวก ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ กล่าวในตอนท้ายว่า”การสร้างคนรุ่นใหม่ทางการเมืองครั้งนี้เราไม่ได้คำนึงแต่คนอายุน้อยๆเท่านั้น แต่เรายังให้ความสำคัญของคนทุกวัยทุกระดับไม่ว่าคน ๆนั้นจะอยู่ในอาชีพอะไร เหมือนที่สถาบันของเรามีคณะกรรมการทุกสาขาอาชีพ เรายังให้ความสำคัญกับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่า” ผู้เชี่ยวชาญชีวิต”ซึ่งเราเคยมีกิจกรรมร่วมกับคนกลุ่มนี้มาแล้วและปัจจุบันเรามีบุคลากรทางด้านสาธารณสุขหลายท่าน อาทิ อ.เภสัชกรอธิวัฒน์ สินรัชานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสมุนไพรและผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งแพทย์ทางเลือก ก็มาร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ในการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้คนสูงอายุนั้นมีความมั่นคงและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง.

ไม่มีความคิดเห็น