Breaking News

สัมมนาหัวข้อ ผู้นำยุคใหม่กับความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน The Leadership for New Era… Great Reform

สมาชิก Boss90 สัมมนาร่วมกับผู้นำภาคสังคมจากหลายภาคส่วนเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และเปิดมุมมองในการทำธุรกิจและการรับผิดชอบ ต่อสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืน เมื่อ เร็วๆนี้ โดยมี ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล และ รศ.ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ให้เกียรติเป็นวิทยากร ที่ Marriott Executive Apartment สุขุมวิท 24 กรุงเทพ

 


ไม่มีความคิดเห็น