Breaking News

บริติช เคานซิล ร่วมกับ สถานทูตอังกฤษ มอบรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นประจำประเทศไทย ปี 2566

กรุงเทพฯ 14 กุมภาพันธ์ 2566 - ฯพณฯ นายมาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) และ นางเฮลก้า สเตลมาเกอร์ ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) ร่วมมอบรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นประจำประเทศไทย ปี 2566 (Study UK Alumni Awards 2023) เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จอันโดดเด่นแก่ศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร ใน 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และความยั่งยืน (Science and Sustainability Award) สาขาศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Culture and Creativity Award) สาขาการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม (Social Action Award) และสาขาธุรกิจและนวัตกรรม (Business and Innovation Award) ซึ่งศิษย์เก่าเหล่านี้ได้นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรนำมาสร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สมาคมสโมสรอังกฤษ เมื่อเร็ว ๆ นี้

 คำบรรยายภาพจากซ้าย
1. นายพิภู พุ่มแก้วกล้า ศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร
2. ดร.อโณทัย นิติพน ผู้ชนะรางวัลสาขาศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์
3. ดร. แอมมาลี แร แม็คคอย ผู้ชนะรางวัลสาขาการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม
4. นางเฮลก้า สเตลมาเกอร์ ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย
5. ฯพณฯ นายมาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
6. นางสาวเนติ์ กีรติบุตร ผู้ชนะรางวัลสาขาวิทยาศาสตร์และความยั่งยืน
7. นายชนภัทร รุจิวนารมย์ ผู้แทน นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ชนะรางวัลสาขาธุรกิจและนวัตกรรม
8. ดร. พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล ศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร


ไม่มีความคิดเห็น