Breaking News

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการ Content Lab กับห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ เรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสุดเข้มข้นกับกูรูชั้นนำของเมืองไทย ให้พร้อมสร้างสรรค์...ดันคอนเทนต์ไทยไกลสู่สากล

โอกาสมาถึงแล้ว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เปิดรับสมัคร “นักสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์หน้าใหม่” มาร่วมปฏิบัติการพิเศษในห้องทดลองทางความคิดสร้างสรรค์กับโครงการ “Content Lab” ด้วยโปรแกรมเทรนนิงและเวิร์กช้อปแบบเข้มข้น ในสาขา Digital Content เรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงาน ทั้ง Virtual Production, AR/XR, AR location base, CG, 3D Model, ฯลฯ จากผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าในสาขาต่าง ๆ ของไทย พร้อมสัมผัสประสบการณ์ทำงานใน XR Studio ชั้นนำของประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับการผลิตคอนเทนต์ไทยในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ภาพยนตร์ ซีรีส์ งานโฆษณา งานอีเว้นต์ และเกม ภายใต้หัวข้อ “Meaningful Travel” ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ ผลักดัน Soft Power ไทยสู่สากล
ทั้งนี้ โปรแกรม Digital Content ในโครงการ Content Lab เปิดกว้างให้กับบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจใช้เทคโนโลยีจากหลายสาขาอาชีพ ที่มีอายุระหว่าง 18 - 50 ปี สามารถสมัครได้ทั้งเดี่ยว หรือ กลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 3 คน) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2566 โดยจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเงินสนับสนุนระหว่างการเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ผลิตผลงาน มูลค่ารวมสูงสุด 150,000 บาท/ทีม (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด) พร้อมโอกาสในการต่อยอดไอเดียผลิตเป็นผลงานจริง
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Content Lab สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook: Content Lab และกรอกใบสมัครทางแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ shorturl.at/dlSX8

ไม่มีความคิดเห็น