Breaking News

3เอ็ม ตอกย้ำสนับสนุนด้านความหลากหลายฉลองวันสตรีและเด็กหญิงในวงการวิทยาศาสตร์สากล

กรุงเทพฯ 21 กุมภาพันธ์ 2566 – 3เอ็ม ในฐานะบริษัทวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทํางานแบบมีส่วนร่วมและร่วมมือร่วมใจกัน คำนึงถึงคุณค่าและสนับสนุนพนักงานทุกคนไม่ว่าจะเพศใดก็ตาม ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีและเด็กหญิงในวงการวิทยาศาสตร์สากล (International Day of Women and Girls in Science) ผ่านการแบ่งปันมุมมองของผู้นำหญิงจาก 3เอ็ม เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศในการทำงานด้าน “STEM” (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์)

ดร.เจย์ชรี เซท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ 3เอ็ม กล่าวว่า “วงการวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องมีตัวแทนของสังคมผู้หญิงอย่างเรา สตรีและเด็กหญิงมีสัดส่วนถึงครึ่งหนึ่งของประชากรโลก เราต้องให้พวกเขาแสดงศักยภาพด้วยการสนับสนุน และเฉลิมฉลองว่าพวกเขาสามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เช่นกัน”

ดร. เจย์ชรีเติบโตในประเทศอินเดีย โดยเธอมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งที่เธอรู้จัก คุณพ่อของเธอเป็นอาจารย์ด้านวิศวกรรมโยธาที่สถาบันเทคโนโลยี Roorkee แห่งอินเดีย ซึ่งเป็นละแวกที่ครอบครัวของเธออาศัยอยู่ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโท ดร. เจย์ชรีได้เริ่มต้นอาชีพที่ 3เอ็ม ซึ่งได้นำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆกว่า 30 ปีของการทำงานที่ 3เอ็ม ดร. เจย์ชรีถือสิทธิบัตรนวัตกรรมกว่า 76 รายการ ในปี พ. ศ. 2561 เธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์คนแรกของ 3เอ็ม เพื่อใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค และประสบการณ์ระดับมืออาชีพ ในการสนับสนุนความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และความสำคัญของความหลากหลายในการทำงานด้าน STEM
ดร. เจย์ชรีมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม สนับสนุน และให้คำแนะนำแก่สตรีและเด็กหญิงในด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ทุกคนเกิดความมั่นใจและแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในด้านสะเต็มศึกษา ที่จะช่วยยกระดับวิทยาศาสตร์องค์รวม
3เอ็ม ประเทศไทย พร้อมต้อนรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจในวิทยาศาสตร์
“ที่ 3เอ็ม วิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ พนักงานที่มีความหลากหลายของเราทำให้ 3เอ็ม สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคน เรารู้ว่าการมีพนักงานที่มีภูมิหลังที่หลากหลายจะนำความแตกต่างทางทั้งทางด้านประสบการณ์ และมุมมองต่าง ๆ เข้ามา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น เพราะเมื่อเราปลดล็อกพลังแห่งความคิดและวิทยาศาสตร์ของผู้คน พวกเราจะสามารถจินตนาการถึงสิ่งใหม่ ๆ ได้” นางวิยะดา ศรีนาคนันทน์ ประธานบริหาร บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าว
ความต้องการทางวิชาชีพด้าน STEM
จากผลการสำรวจของดัชนีสถานะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2566 (State of Science Index 2023: SOSI) พบว่า 89% ของคนไทยคิดว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสะเต็มสามารถช่วยแก้ปัญหาในอนาคตได้ และคนไทยกว่า 79% คิดว่าผู้หญิงเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพแต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนในการทำงานด้าน STEM
ดร.ศิริภรณ์ จิวพานิชย์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แผนกผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเป็นศาสตร์ที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเรา และวิชาชีพด้าน STEM จะมีความสำคัญและกลายเป็นที่ต้องการมากขึ้นในอนาคต สำหรับสาขาวิชาชีพนี้ ไม่ว่าจะเป็นเพศใด ก็ไม่ได้เป็นข้อจำกัดด้านความสามารถในการทำงาน วิทยาศาสตร์มีศักยภาพในการเปลี่ยนโลกได้ แต่คนเพียงคนเดียวหรือคนเพียงหนึ่งกลุ่มอาจจะไม่สามารถทำให้ไปถึงจุดนั้นได้”

เมื่อคำนึงถึงความต้องการของจำนวนผู้เชี่ยวชาญด้าน STEM ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 3เอ็ม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม 3M Tech Talks เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษารุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร นอกจากนี้งานเสวนาดังกล่าวยังมุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์แก่นักศึกษา แบ่งปันเรื่องราวในวิชาชีพการทำงาน และให้คำแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่สนใจในวิชาชีพนี้ พร้อมกับได้แสดงผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ได้พัฒนาในระยะเวลาที่ผ่านมา
ยุติช่องว่างระหว่างเพศในวิชาชีพด้าน STEM
ในปีพ.ศ. 2564 3เอ็ม ได้ตั้งเป้าหมายมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน STEM และการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมแก่ผู้ด้อยโอกาสจำนวน 5 ล้านรายภายในสิ้นปีพ.ศ. 2568 หลังจากดำเนินงานได้ 1 ปี (พ.ศ.2564-2565) 3เอ็ม ได้สนับสนุนประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน STEM และการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมแก่ผู้ด้อยโอกาสไปถึง 1 ล้านราย
ดร.วิมลวรรณ กลิ่นขจร ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค แผนกผลิตภัณฑ์สำหรับงานพาณิชยกรรม บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เผยว่า “แม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเราจะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงในบทบาทการทำงานด้าน STEM มากนัก แต่ในปัจจุบัน เราจะเห็นว่าวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์หญิงในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในฐานะที่ 3เอ็ม เป็นบริษัทที่ใช้วิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คน 3 เอ็ม จึงให้ความสำคัญกับพนักงานหญิงที่กำลังศึกษาและมีประสบการณ์ด้าน STEM ทุกตำแหน่งในบริษัท”
3 เอ็ม พร้อมสนับสนุนการศึกษาด้าน STEM
3เอ็ม กำลังทำงานเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาด้าน STEM ให้แก่ผู้คน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ และภูมิหลัง โครงการที่เริ่มดำเนินการไปบางส่วน มีดังต่อไปนี้
§ Visiting Wizards: 3M Visiting Wizards ส่งเสริมให้เยาวชน (ส่วนใหญ่เป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6) หันมาสนใจด้าน STEM โครงการนี้นำเสนอการสาธิตทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ รวมถึงการทดลองลงมือทำในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการทดลองง่าย ๆ เหล่านี้ สามารถช่วยให้เยาวชนเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ของ 3เอ็ม มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันอย่างไร
§ Not the Science Type: ในเดือนมิถุนายน 2564 3เอ็ม ได้เผยแพร่ภาพยนตร์สารคดีที่ชื่อว่า “Not the Science Type” ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์หญิงสี่คนจากหลายอาชีพที่ได้เผชิญหน้ากับการเหมารวมและเอาชนะการเลือกปฏิบัติทางเพศ เชื้อชาติ และอายุ
§ Skilled: ภาพยนตร์สารคดีชุดล่าสุดของ 3เอ็ม ชื่อว่า "Skilled" จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการสร้างความหลากหลายของการทำงานในภาคอุตสาหกรรม และแก้ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง โดยสารคดีนี้ได้เปิดตัวในวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมาในเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์ปี 2566 (2023 Sundance Film Festival) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองพาร์คซิตี้ รัฐยูทาห์ และในอนาคตจะมีการนำไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติอีกหลายแห่ง เช่น เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติลอสแอนเจลิส (Los Angeles International Film Festival) เทศกาลภาพยนตร์สารคดีและแอนิเมชันของอเมริกา (American Documentary and Animation Film Festival) เป็นต้นไม่มีความคิดเห็น