Breaking News

เปิดตัว 20 ศิลปิน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 จากทั่วโลกพร้อมโชว์ผลงานสร้างสรรค์ 9 ธ.ค. 2566 ถึง 30 เม.ย. 2567 ณ จังหวัดเชียงราย กระตุ้นการสร้างรายได้จากมิติทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้แก่ประเทศ

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการแถลงข่าวมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ครั้งที่ 2 “เปิดโลก The Open World” โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ศิลปิน ภัณฑารักษ์ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ The Jim Thompson Art Center กรุงเทพฯ
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าว “เปิดตัว 20 ศิลปินเฟส 2 Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” กล่าวว่า การดำเนินโครงการการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 มีความคืบหน้าอย่างดียิ่ง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อีกทั้งจุดเด่นของงาน Thailand Biennale ครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ศิลปินได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลอย่างหลากหลาย ก่อนตกผลึกเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยภัณฑารักษ์และคณะทำงานได้นำศิลปินเข้าสำรวจพื้นที่หลัก 17 แห่ง ที่ใช้ในการจัดแสดงผลงานในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองและอำเภอเชียงแสน อาทิ บ้านดำ วัดร่องขุ่น หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง พิพิธภัณฑ์ลุ่มแม่น้ำโขง ไร่เชิญตะวัน ห้องสมุดรถไฟ สิงห์ปาร์ค พิพิธภัณฑ์เชียงแสง และวัดป่าสัก เป็นต้น เพื่อศึกษาข้อมูลในหลากหลายแง่มุมอย่างต่อเนื่องมากกว่า 5 ครั้งและดำเนินการครั้งล่าสุดในวันที่ 12 –16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินในโครงการฯ
ด้านผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ (Artistic Director) คุณฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช และคุณกฤติยา กาวีวงศ์ และภัณฑารักษ์ (Curators) คุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ และคุณมนุพร เหลืองอร่ามได้เล่าเพิ่มเติมว่า ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และภัณฑารักษ์ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกศิลปินจากทั่วโลก เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 นำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานฯ ให้ความเห็นชอบ ซึ่งได้พิจารณาครบถ้วนแล้ว มีศิลปินทั้งศิลปินรุ่นใหม่ ศิลปินระดับกลาง และศิลปินชั้นนำของโลก ตอบรับเข้าร่วมแสดงผลงานในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 จำนวนทั้งสิ้น 60 คน จาก 21 ชาติ โดยแบ่งเป็นศิลปินชาวไทย 21 คน และศิลปินนานาชาติ 39 คน โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำแบบร่างผลงานจาก 60 ศิลปิน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในลำดับต่อไป

มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 นอกจากจัดแสดงผลงานหลักของศิลปินทั้ง 60 คนแล้ว ในครั้งนี้ยังมีการเปิดศาลา (Pavilion) ของภาคีเครือข่ายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวนกว่า 10 Pavilion อาทิ Korean Pavilion, MoMA Warsaw Pavilion, Production Zomia Pavilion, สล่าขิ่นพาวิลเลียน, กลุ่มศิลปินสีน้ำนานาชาติ รวมถึงกิจกรรมคู่ขนาน Collateral Event เช่น กิจกรรมการเสวนาโดย ภัณฑารักษ์ ศิลปิน และปราชญ์ท้องถิ่น การแสดงดนตรีชาติพันธุ์ การฉายภาพยนตร์ รถโรงหนัง ศิลปะการแสดง และกิจกรรมการเปิดบ้านของศิลปินเชียงราย ตลอดระยะเวลาการจะดงานมีบ้านศิลปินและแกลอรี่ด้านศิลปะในเชียงราย ที่พร้อมเปิดให้เยี่ยมชมไม่น้อยกว่า 80 แห่ง ใน 18 อำเภอ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังสร้างสรรค์ของการสืบทอดภูมิปัญญางานศิลปะและวัฒนธรรมของเชียงรายที่มีรากฐานมาอย่างยาวนานกว่า 700 ปี
สำหรับศิลปิน เฟส 2 จำนวน 20 คน ประกอบด้วย
1. ดร. กรกต อารมย์ดี
2. คุณจิตติ เกษมกิจวัฒนา
3. คุณวิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์
4. ผศ.ดร. วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร
5. คุณชาตะ ใหม่วงศ์
6. คุณสมพงษ์ สารทรัพย์
7. Zen Teh, Singapore
8. Tarek Atoui, Lebanon/ Paris
9. Precious Okoyomon, New York
10. Arto Lindsay, Rio de Janeiro
11. Boedi Widjaja, Singapore
12. Hsu Chia-Wei, Taipei
13. Kader Attia, Paris/Berlin
14. Maria Hassabi, Cyprus/ NY
15. Movana Chen, HK/Lisbon
16. Pangrok Sulap, Kota Kinabalu, Sabah
17. Poklong Anading, Manila
18. Tayeba Begum Lipi, Dhaka
19. Tcheu Siong, Luang Prabang
20. Tuguldur Yondonjamts, Ulaanbaatar

ซึ่งศิลปินส่วนหนึ่งได้เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวและลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในด้านต่างๆ ร่วมกับคณะภัณฑารักษ์ เพื่อเตรียมพร้อมในการสร้างสรรค์ผลงานในการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) อ.เมือง จังหวัดเชียงราย และจะจัดงานต่อเนื่อง 5 เดือน จนถึง 30 เมษายน 2567
ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมการจัดงาน Thailand Biennale ได้ทาง www.thailandbienle.org และเพจเฟซบุ๊ก thailandbiennale.com

ไม่มีความคิดเห็น