Breaking News

ไปรษณีย์ไทย หนุนพี่ไปรฯ ทั่วไทย ส่งต่อความรู้การขับขี่ปลอดภัยถึงหน้าบ้านตั้งเป้าสร้างพฤติกรรมใหม่ในการใช้รถใช้ถนนให้เซฟตี้เพิ่มขึ้น

กรุงเทพฯ 24 สิงหาคม 2566 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เดินหน้าส่งต่อความรู้การขับขี่ปลอดภัยภายใต้แคมเปญ “เพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety” อย่างต่อเนื่อง โดยผลักดันบุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศ กว่า 20,000 คน ที่ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ใช้บริการและภาคประชาชนด้วยแผ่นพับรณรงค์ จำนวน 200,000 แผ่น ส่งไปพร้อมกับจดหมาย - พัสดุฯ เพื่อแนะนำให้ลูกค้า- ประชาชนให้ความสำคัญการขับขี่ที่ปลอดภัยขึ้น พร้อมกันนี้ ยังผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์ไทยมีแนวปฏิบัติและวินัยจราจร อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหมวกนิรภัยตลอดการปฏิบัติงาน ไม่ใช้ความเร็วเกินกำหนด ทดสอบและทบทวนความรู้โดยสถาบันขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง


ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยได้สนับสนุนการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการ “เพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety” ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัยผ่านบุรุษไปรษณีย์ และคนไปรษณีย์ไทยกว่า 38,000 คน ให้เป็นต้นแบบกับผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยการปฏิบัติตามกฎจราจร พร้อมทั้งส่งต่อองค์ความรู้ที่สำคัญไปยังผู้ใช้เส้นทางคมนาคม – ผู้ใกล้ชิด ให้มีแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยดำเนินการผ่านทั้งการเป็นผู้ขับขี่ที่ถูกต้อง การให้ความรู้ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สติ๊กเกอร์ขับขี่ปลอดภัย สื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย ที่มีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยบุรุษไปรษณีย์ 1 คน สามารถบอกต่อได้ 10 คน เช่น ตอนไปส่งสิ่งของที่บ้าน ลูกค้า เพื่อเชิญชวนให้ร่วมใช้รถใช้ถนนกันด้วยความสุภาพและระมัดระวัง เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกที่ดีด้านวินัยจราจรและช่วยเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งตั้งเป้าว่าจะมีประชาชนที่ได้รับใบปลิวนี้อย่างน้อย 200,000 คนทั่วประเทศ
“ในช่วงที่ผ่านมา บุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศกว่า 20,000 คน ได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety เพื่อเพิ่มความรู้ความปลอดภัยในการขับขี่ และตั้งแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป จะมีการถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้ใช้บริการและประชาชน 200,000 คน ผ่านการจัดทำแผ่นพับใบปลิวรณรงค์ขับขี่ขนาด A5 จำนวน 200,000 แผ่น โดยบุรุษไปรษณีย์จะนำใบปลิวประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้บริการในพื้นที่นำจ่ายของแต่ละคน ส่งไปพร้อมกับจดหมาย - พัสดุฯ และแนะนำให้ลูกค้า- ประชาชนร่วมขับขี่ปลอดภัยไปกับไปรษณีย์ไทย รวมถึงเชิญชวนให้ร่วมสแกนคิวอาร์โค้ดด้านหลังแผ่นพับใบปลิวฯ เพื่อตอบคำถามและลุ้นรับของรางวัลพิเศษ
ดร. ดนันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ยังคงเป็นประเด็นที่ไปรษณีย์ไทยให้ความสำคัญ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปัจจุบันมีการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เช่น การสวม หมวกนิรภัยตลอดการปฏิบัติงาน การไม่ใช้ความเร็วเกินกำหนด รวมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์และความพร้อมของตัวรถก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ โดยนอกเหนือจากการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ยังได้เป็นต้นแบบให้กับกลุ่มอาชีพที่ต้องใช้รถใช้ถนนด้วยเช่นกัน เช่น วินมอเตอร์ไซค์ ไรเดอร์ พนักงานขับรถบรรทุก รวมถึงมีการทดสอบและทบทวนความรู้โดยสถาบันขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

 ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th

เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post

ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post

ติ๊กต็อก : @thailandpost

ไม่มีความคิดเห็น