Breaking News

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ สนับสนุน “AC Family Rally 2023”ร่วมเสริมสร้างสถาบันครอบครัว พร้อมผลักดันศักยภาพเยาวชนไทย

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVI ผู้นำด้าน InsurTech ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรม AC Family Rally 2023 " AC Drift กระซิบ LOVE" ซึ่งจัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ในเส้นทาง กรุงเทพฯ - ชะอำ เพื่อส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในสถาบันครอบครัว และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ทั้งความสามัคคีและความเข้าใจในครอบครัว รวมถึงปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการับผิดชอบต่อสังคมให้กับครอบครัวผู้ร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมแรลลี่ทุกคันออกเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี ท่องเที่ยวตามสถานที่ที่มีความสวยงาม ไหว้พระขอพร มีการทำกิจกรรมนันทนาการตลอดเส้นทาง และได้สอดแทรกความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ เยาวชนพร้อมครอบครัว ได้แสดงศักยภาพด้านความคิด ผ่านกิจกรรมค้นหา RC ของแต่ละฐาน โดยสนับสนุนโค้ดเติมน้ำมัน PT เพิ่มให้กับผู้ชนะกิจกรรม และเกมส์ต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกิจกรรมอย่างเพลิดเพลิน

ไม่มีความคิดเห็น