Breaking News

“สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับกรมพลาธิการทหารเรือ จัดการแข่งขันทำอาหาร NAVY WIVES SUPPLY KITCHEN ”

 วันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. คุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานเปิดการแข่งขันทำอาหาร NAVY WIVES SUPPLY KITCHEN ณ อาคารโรงจอดรถ แผนกขนส่งและดับเพลิง ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีพลเรือโท วิสาร บุญภิรมย์ เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ 

การจัดแข่งขันทำอาหารในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมเปิดโอกาสให้แสดงออกถึงทักษะความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในข้อจำกัดของวัตถุดิบ เพื่อประกอบเมนูต่างๆออกมาเป็นรูปธรรม ตามกรอบกติกาของการแข่งขัน โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับประสบการณ์ สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 19 ทีม แบ่งเป็นประเภทหน่วยงาน 13 ทีม และประเภทแม่บ้านทหารเรือ 6 ทีม ซึ่งมีโจทย์หลักของวัตถุดิบเป็นปลากะพงและเนื้อหมู ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องประกอบอาหารให้คณะกรรมการตัดสินได้ชิมภายในเวลา 1ชั่วโมง 30 นาที โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ รสชาติอาหาร การชูวัตถุดิบหลัก และถูกสุขลักษณะในการปรุง  สำหรับผลการแข่งขัน ชนะเลิศประเภทหน่วยงาน ได้แก่ ทีมโรงเรียนพลาธิการทหารเรือ และประเภทแม่บ้านทหารเรือ ได้แก่ ทีมครัวมารีน ชมรมภริยานาวิกโยธิน


ไม่มีความคิดเห็น