Breaking News

โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก จัดงานฉลองร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบวันเกิด 90 ปี ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26พฤศจิกายน 2566เวลา 13.00-15.30 น. ที่ห้องประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก ถนนเจริญกรุง กทม.เริ่มต้นงานได้กล่าวเชิญนักเรียนชั้นประถมโรงเรียนอัสสัมชัญ ขึ้นเวทีกล่าวคำอวยพรให้แก่ ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม ต่อมาพิธีกรได้กล่าวเรียนเชิญ พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต อัสสัมชัญดีเด่น อสช 22439 และในฐานะนายกสมาคมอัสสัมชัญ ได้ขึ้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้พร้อมร่วมกันอวยพรเนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบวันเกิด 90 ปี ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดมต่อมาได้กล่าวเรียนเชิญ นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ อัสสัมชัญดีเด่น อสช 20314 และเป็นประธานชมรมอัสสัมชัญดีเด่น ได้ขึ้นเป็นผู้กล่าวนามผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ และแสดงความยินดีแก่อัสสัมชัญดีเด่นประจำปี 2566 จำนวน10ท่าน พร้อมรับชมวีดิทัศน์เรื่องราวของ ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม จนจบ และร่วมร้องเพลงอวยพวันเกิดให้กับ ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม

ต่อมาพิธีกรได้กล่าวเรียนเชิญ ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดมกล่าวให้โอวาทพร้อมถ่ายรูปร่วมกันสุดท้ายได้เปิดโอกาสให้แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานได้มอบของขวัญแด่ ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม เป็นอันจบงาน.

ไม่มีความคิดเห็น