Breaking News

ประวัติผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์ (NSC)

 ดร. อัสบีเยิร์น วาร์วิค เรอร์ทเว็ท

ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์ (NSC)

ดร.อัสบีเยิร์น วาร์วิค เรอร์ทเว็ท เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของสภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์ ในเดือนสิงหาคม ปี 2562 โดยทำหน้าที่ดูแลและควบคุมการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันประกอบไปด้วย ไทย ไต้หวัน มาเลเซีย และสิงคโปร์ รวมทั้งประสานงานกับผู้ส่งออกอาหารทะเลจากนอร์เวย์ และดูแลการจัดการด้านการตลาด การบริหารความเสี่ยง และการจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและความต้องการเลือกซื้ออาหารทะเลจากนอร์เวย์ของผู้บริโภคและผู้ค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดร.อัสบีเยิร์น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการตลาด สาขาพฤติกรรมผู้บริโภค จาก The Arctic University of Norway และมีประสบการณ์การทำงาน 14 ปี ในด้านการตลาดและข้อมูลทางการตลาดเชิงลึก ที่สภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์ โดย ดร.อัสบีเยิร์น เริ่มทำงานที่สภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์ ในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ ในปี 2552 ก่อนจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นนักวิเคราะห์การตลาดของผู้บริโภค ในปี 2553 และผู้อำนวยการการตลาดเชิงลึกและการนำเข้าสู่ตลาด ในปี 2558

ปีเตอร์ ตอง

ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, โมวี (MOWI ASA)
ปีเตอร์ ตอง เข้ามาดำรงตำแหน่งในฐานะผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของโมวี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขับเคลื่อนแบรนด์และบริษัทโมวีให้เป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปีเตอร์ ตอง ถือเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์มามากมายในด้านอุตสาหกรรมอาหารทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของแซลมอน จากการผสมผสานนำความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวของเขาทั้งในด้านการขาย การตลาด และความรู้ในอุตสาหกรรมแซลมอน ทำให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย และขับเคลื่อนบริษัทไปสู่จุดสูงสุดในตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความผันผวน
ปีเตอร์ ตอง เริ่มต้นเส้นทางจากการมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนการผลิตสินค้าร้านค้าขายปลีก ฝึกฝนทักษะในด้านการพัฒนาสินค้า การสร้างแบรนด์ และกลยุทธ์การขาย จุดแข็งในความสามารถของเขาอย่างหนึ่งคือ บทบาทของการเป็นกัปตัน ความเชี่ยวชาญนี้ส่งผลทำให้เขาเป็นผู้นำกลยุทธ์ที่ทรงอิทธิผลต่อประเภทผลิตภัณฑ์อาหารทะเล โดยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและกำไรให้แก่บริษัท รวมไปถึงความสามารถในการคาดการณ์แนวโน้มทางการตลาด ความต้องการของผู้บริโภค และการแข่งขันทางการตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้กลายเป็นบุคคลที่มีความสำคัญและโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไม่มีความคิดเห็น