Breaking News

ททท. จับมือ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชวนนักศึกษาเตรียมความพร้อม สู่อุตสาหกรรมสื่อยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน (SDGs) ด้วยเส้นทางท่องเที่ยวเมืองรอง “สุขทันที..ที่สุพรรณบุรี”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ร่วมดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน (SDGs) หัวข้อ “วารสารศาสตร์ฯ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” นำร่องพานักศึกษาลงพื้นที่ภาคสนาม One Day Trip เส้นทาง “สุขทันที..ที่สุพรรณบุรี” จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงภูมิพลังแห่งวัฒนธรรม พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง โดยมีนางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. และอาจารย์ ดร.คันธิรา ฉายาวงศ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติร่วมกิจกรรมฯ


นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน (SDGs) หัวข้อ “วารสารศาสตร์ฯ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ถือเป็นโครงการที่นำประโยชน์ของการสื่อสารประชาสัมพันธ์เข้ามาเสริมทัพกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวเมืองรองที่จะช่วยกระจายความแออัดจากเมืองท่องเที่ยวหลัก ทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในจังหวัดและภูมิภาค ส่งมอบ Local Experience ที่มีคุณค่าและความหมายแก่นักท่องเที่ยวในมิติที่แปลกใหม่ สดใหม่ และอะเมซิ่ง ยิ่งกว่าเดิม ตลอดจนช่วยเพิ่มความถี่ในการเดินทางและขยายวันพักค้าง นำไปสู่การกระจายรายได้ แก่ท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับเป้าหมายของ ททท. ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว
ภายใต้โครงการนี้ ททท. และ มธ. ร่วมกันจัดกิจกรรม One Day Trip นำร่อง พานักศึกษาจำนวน 25 คนลงพื้นที่ภาคสนามในเส้นทาง “สุขทันที..ที่สุพรรณบุรี” จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดใกล้กรุงเทพฯ ที่เต็มเปี่ยม ด้วยทรัพยากร วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันโดดเด่น เพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าใจถึงภูมิพลังแห่งวัฒนธรรม (Edutainment) ที่สอดแทรกทักษะความรู้และความสนุกสนานจากประสบการณ์ท่องเที่ยวในคราวเดียว ตลอดจนสร้างสรรค์รูปแบบการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเส้นทาง “สุขทันที..ที่สุพรรณบุรี” โดย ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน STGs ที่รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจและ องค์ความรู้ใหม่ๆ ในวิถีของเกษตรกรที่ทรงคุณค่าให้ได้ศึกษาและเรียนรู้ เช่น นาเฮียใช้หรือศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและ จิตวิญญาณชาวนาไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง สักการะพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ” (หลวงพ่ออู่ทอง) Sky Walk เมืองโบราณอู่ทอง เป็นต้น และในโอกาสเดียวกันนี้ นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และกลยุทธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ (Content Marketing)” ด้วย

นอกจากนี้ ททท. ยังได้ร่วมเติมเต็มประสบการณ์และสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ “On Ground to Online” ชวนน้องท้าประลอง ปลดปล่อยความคิดแบบอิสระ ผ่านการสร้างสรรค์ คอนเทนต์ รีวิวประสบการณ์ท่องเที่ยวและโพสต์ภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวบนโซเชียลมีเดียของตนเอง พร้อมแคปชั่นชวนเที่ยวตามแคมเปญสื่อสารตลาดในประเทศ ภายใต้แนวคิด “โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ไม่ต้องรอ” เน้นการนำเสนอให้ทุกคนออกไปสร้างโมเมนต์แห่งความสุขด้วยตนเอง ออกเดินทางท่องเที่ยวเมื่อไหร่ ก็จะได้รับความสุขทันที โดยมีระยะเวลาร่วมกิจกรรม 3 วันหลังจากจบทริป ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. โพสต์ที่มีจำนวน Like และ Share สูงสุด จะได้รับของรางวัลสุดพิเศษและประกาศนียบัตรจาก ททท. และ มธ. รวมทั้งสิ้น จำนวน 3 รางวัลทั้งนี้ ททท. คาดหวังว่าโครงการฯ นี้ จะเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย เพื่อให้เกิดกระแสท่องเที่ยวไทยทันที กระจายทั่วทุกภูมิภาค ก้าวเข้าสู่ 365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวันตลอดทั้งปีอย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น