Breaking News

รัฐมนตรี อว. - สกสว. จัดเต็มความรู้คู่ความสนุกให้กับเยาวชนไทยในวันเด็กแห่งชาติ 67

กรุงเทพฯ 16 มกราคม 2567 - นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 พร้อมจัดกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์“ ผลักดันการส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องโภชนาการให้กับเด็กไทย ผ่านการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่มีการจัดบูธให้ความรู้คู่อาหาร by สกสว. โดยมีไฮไลต์ อาทิ มุมนวัตกรรมรูปเราทานได้ ที่เป็นการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์รูปบนขนมปังพร้อมรับประทานได้ มุมน้ำสมุนไพรคลายร้อนที่มีการคำนวณคุณค่าทางโภชนาการ มุมระบายสีอาหาร 5 หมู่ พร้อมดึงนักโภชนาการจากโรงเรียนการเรือนสวนดุสิตมาให้คำแนะนำด้านอาหารสำหรับวัยเรียน ตลอดจนการแจกของรางวัลมากมาย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ถนนโยธี

ไม่มีความคิดเห็น