Breaking News

กรมการท่องเที่ยวส่งมอบปฏิทินใช้แล้ว เพื่อทำสื่อการเรียนการสอนแก่ผู้พิการทางสายตา

 

วันนี้ (12 ม.ค. 67) กรมการท่องเที่ยวโดยหัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนส่งมอบปฏิทินที่ใช้แล้วของเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว จำนวนกว่า 800 ฉบับ ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายใต้โครงการ "ปฏิทินเก่า สร้างสื่อการเรียนรู้ใหม่ ปี 2" ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกของปี 2567 ที่เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวได้ร่วมกันสร้างประโยชน์ต่อสังคม โดยการส่งต่อปฏิทินเก่าที่ใช้แล้วให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด นำไปรีไซเคิลเป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตาต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น