Breaking News

ไทยปลื้ม The Telegraph สื่อใหญ่อังกฤษ ยกไทยติดอันดับ 6 ใน 20 สถานที่ที่ควรไปเที่ยวในปี 2024 ติดอันดับประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชีย เดินหน้าขับเคลื่อน Soft Power ด้านเฟสติวัลและด้านท่องเที่ยว ชูไทยเป็นหมุดหมายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก สร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

 

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เปิดเผยว่า รัฐบาล มอบหมายให้ทุกภาคส่วนมุ่งขับเคลื่อน Soft Power ด้านเฟสติวัลและด้านท่องเที่ยวรองรับนโยบาย Thailand Creative Content Agency (THACCA) และในส่วนของ วธ.มีนโยบาย Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทย ครองใจคนทั้งโลกของวธ. ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก   เพื่อช่วยสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนและชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งรัฐบาลจัดงาน Thailand Winter Festivals ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านเฟสติวัลและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วประเทศ โดยในส่วนของวธ.จัดกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา เช่น งานเฉลิมฉลอง “ประเพณีสงกรานต์” ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566  ณ ลานคนเมือง กรุงเทพฯ การท่องเที่ยวโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน (Night Heritage) ที่วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  และโบราณสถานเวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่

ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคมถึง31ธันวาคม2566กิจกรรม“อารามอร่าม 10 วัดและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ”ในกรุงเทพฯ วันที่ 24 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 งานสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลในส่วนกลาง ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดอรุณราชวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2566  - 1 มกราคม 2567 งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ จังหวัดเชียงราย  (Thailand Biennale, Chiang Rai 2023) วันที่  9  ธันวาคม 2566  - 30  เมษายน 2567 ณ จังหวัดเชียงรายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ล่าสุดเป็นที่น่ายินดีกับทุกภาคส่วน The Telegraph สื่อใหญ่จากอังกฤษได้จัดลำดับ “The 20 places you must visit in 2024” หรือ “20 สถานที่ที่ควรไปเที่ยวในปี 2024” โดย 10 อันดับแรกที่ทาง The Telegraph ได้จัดอันดับไว้ทั้งหมด 20 อันดับ ได้แก่ อันดับ 1 Newfoundland and Labrador, Canada อันดับ 2 Bad Ischl and the Salzkammergut, Austria อันดับ 3 Norwegian slopes, Scandinavia อันดับ 4 Okavango Delta, Botswana อันดับ 5 Wild Atlantic Way, Ireland อันดับ 6 Thailand, Southeast Asia อันดับ 7 Exmoor, England อันดับ 8 Stirling, Scotland อันดับ 9 Paris, France และอันดับ 10 Kea, Greece ซึ่งในส่วนของประเทศไทยติดอันดับที่ 6 ในการจัดอันดับครั้งนี้ และเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ติดอันดับท็อปเท็นด้วย นายเสริมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า  วธ.จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริม Soft Power ด้านเฟสติวัลและด้านท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ จังหวัดเชียงราย โครงการยกระดับเทศกาลประเพณีสู่ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งในปี 2566 วธ.ได้ประกาศยกระดับไปแล้ว 16 เทศกาลประเพณีและล่าสุดประกาศเพิ่มเติม 6 เทศกาลประเพณี  โครงการท่องเที่ยว “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ” โครงการเที่ยวชุมชนยลวิถี  โครงการ“เส้นทางแห่งศรัทธา จาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา” จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนาและวัฒนธรรมใน 4 รูปแบบ


ได้แก่ เส้นทางสักการะพระบรมธาตุ เส้นทางตามรอยเถราจารย์ เส้นทางตามรอยความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขงและเส้นทางธรรมแห่งศรัทธาจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งหลายโครงการของวธ. นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนและชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ   
ไม่มีความคิดเห็น