Breaking News

เคาน์เตอร์เซอร์วิส คว้ารางวัลระดับโลก Global Performance Excellence Award 2023 องค์กรความเป็นเลิศสูงสุดระดับ World Class 

 

เคาน์เตอร์เซอร์วิสประกอบธุรกิจตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ องค์กรแรกจากประเทศไทย คว้ารางวัล Global Performance Excellence Award 2023 ในด้านการบริหารจัดการสูงสุดเคาน์เตอร์เซอร์วิส คว้ารางวัลระดับโลก Global Performance Excellence Award 2023 องค์กรความเป็นเลิศสูงสุดระดับ World Class 

 World Class จัดโดย Asia Pacific Quality Organization หรือ APQO ซึ่งคัดเลือกจากองค์กรที่เคยได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) รวมกว่า 20 ประเทศ จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อค้นหาองค์กรที่มีประสิทธิภาพและวิวัฒนาการด้านคุณภาพงาน พร้อมทั้งมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ ที่ครอบคลุมความเป็นเลิศทางธุรกิจในระดับนานาชาติ ซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรก ตั้งแต่มีเกณฑ์รางวัลมา 28 ปี ที่องค์กรจากประเทศไทย โดยเคาน์เตอร์เซอร์วิส สามารถคว้ารางวัลสูงสุดระดับ world Class มาครอบครอง


นายวีรเดช อัครผลพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วย กระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์บริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สำคัญมากมาย ส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงการยอมรับอย่างเป็นทางการและเป็นแบบอย่างในด้านบริหารจัดการคุณภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

ไม่มีความคิดเห็น