Breaking News

“เสริมศักดิ์”เผยสถานเอกอัครราชทูต 35 แห่ง จัดทำคลิปอวยพร“วันสงกรานต์”ปี 2567 ส่งความสุขความปรารถนาดีแก่คนไทย ร่วมฉลองประเพณี “สงกรานต์ในประเทศไทย” ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ชูศิลปวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์นานาชาติ เผยแพร่ Soft Power คุณค่าสงกรานต์สู่ทั่วโลก

 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)มีนโยบายส่งเสริม Soft Power  ด้านเฟสติวัลและด้านการท่องเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนและชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศตามนโยบายรัฐบาลและขับเคลื่อนนโยบายวธ.ในการสร้างเสน่ห์วิถีไทยครองใจคนทั้งโลกและนำศิลปวัฒนธรรมมาส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติและเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสประเพณี “สงกรานต์ในประเทศไทย (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year Festival)” ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อปี พ.ศ. 2566 จึงเชิญชวนสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทย ร่วมอวยพรวันสงกรานต์และส่งความปรารถนาดีให้แก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ปีพ.ศ. 2567 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า วธ.ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและมีสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทย 35 แห่ง ได้แก่ บาห์เรน  เบลเยียม บราซิล บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา จีน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน ญี่ปุ่น  คาซัคสถาน เกาหลีใต้ คูเวต ลาว ลักเซมเบิร์ก  มาเลเซีย  เม็กซิโก มองโกเลีย โมร็อกโก เนเธอร์แลนด์ ไนจีเรีย  รัสเซีย โรมาเนีย ซาอุดิอาระเบีย สิงคโปร์ แอฟริกาใต้  ศรีลังกา สวิสเซอร์แลนด์  ติมอร์-เลสเต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกาและคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ร่วมจัดทำวีดิทัศน์อวยพรวันสงกรานต์ เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ปีพ.ศ. 2567 เพื่อร่วมส่งความสุขความปรารถนาดีให้แก่พี่น้องชาวไทยและเฉลิมฉลองในโอกาสประเพณี“สงกรานต์ในประเทศไทย (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year Festival)” ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=hRziMWmz9ws


“วธ.ขอขอบคุณสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยทุกประเทศที่ได้ร่วมอวยพรวันสงกรานต์และส่งความปรารถนาดีให้แก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2567 วธ.จะเผยแพร่วีดิทัศน์ดังกล่าวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศผ่านเว็บไซต์และสื่อโซเซียลมีเดียของวธ. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและส่งเสริม Soft Power ด้านเฟสติวัลและด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยทำให้ชาวต่างชาติทั่วโลกได้รับรู้และเข้าใจถึงคุณค่าสาระของประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการที่ “สงกรานต์ในประเทศไทย” ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ  ที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยได้ร่วมมือกับวธ.เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยด้วยดีตลอดมา โดยสถานเอกอัครราชทูตฯได้จัดทำวีดิทัศน์เนื่องในโอกาสต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่น  วันภาษาไทยแห่งชาติ วันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์” นายเสริมศักดิ์ กล่าว
ไม่มีความคิดเห็น