Breaking News

ยัวซ่าแบตเตอรี่ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา ม.เทคโนโลยีมหานคร

 

มร.อาคิระ คิโยมิซุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อชมกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ สำหรับหาข้อมูลในการทำโครงงานวิศวกรรม “การประกอบแบตเตอรี่สำหรับสตาร์ตเครื่องยนต์” พร้อมให้ความรู้และความเข้าใจในการประกอบแบตเตอรี่ให้กับนักศึกษา โดยยัวซ่าแบตเตอรี่เน้นย้ำเรื่องของคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการถ่ายทอดจากบริษัทแม่ ประเทศญี่ปุ่น และมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนการผลิต โดยได้รับรองมาตรฐานจากหลายสถาบัน เช่น มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น JIS (Japanese Industrial Standards), มาตรฐานประเทศเยอรมัน DIN (Deutsch Institute Norms), มาตรฐาน ISO9001 และมาตรฐาน ISO14001 ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงงานแบตเตอรี่ ยัวซ่า สมุทรปราการ

ไม่มีความคิดเห็น