Breaking News

บางกอกแอร์เวย์ส-สนามบินสมุย ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะในโอกาสลงพื้นที่หารือ “การพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติสมุย”

 สนามบินสมุย - สุราษฎร์ธานี / 12 เมษายน 2567 – เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ(ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสายการบินบางกอกแอร์เวย์สและสนามบินสมุย ร่วมให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสลงพื้นที่หารือ “การขยายพื้นที่สนามบินเพื่อรองรับการท่องเที่ยว” พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล (ที่ 8 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางมนพร เจริญศรี (ที่ 3 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายไชยา พรหมา (ที่ 7 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงพื้นที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

‘ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย’ เป็นสนามบินเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่สร้างและบริหารงานโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ถือเป็นเกตเวย์หรือประตูสู่ประเทศไทย สามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารได้วันละ 16,000 คน หรือ 6 ล้านคนต่อปี โดยมีจุดเด่นในด้านการออกแบบและก่อสร้างโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของเกาะสมุย กลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นอาคารเปิดโล่งสไตล์รีสอร์ต นอกจากความสวยงาม โดดเด่น มีอัตลักษณ์แล้ว สนามบินสมุยยังให้ความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ได้รับรางวัลหลากหลายรางวัล อาทิ รางวัล 1 ใน 10 สนามบินยอดเยี่ยมของโลกกว่า 9 ครั้ง และเป็นสนามบินแห่งเเรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพรินท์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในปี 2559 และ 2560 และล่าสุดได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ในปี 2564

 บุคคลในภาพข่าวเรียงจากซ้ายไปขวา*

1. นางสาวอมรรัตน์ คงสวัสดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2. นายจิรวัฒน์ วุฒิวัฒน์วรกุล รักษาการผู้อำนวยการสนามบินสมุย และ ผู้อำนวยการปฏิบัติการฝ่ายสนามบิน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

3. นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

4. พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

5. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

6. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

7. นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


ไม่มีความคิดเห็น