Breaking News

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือดอนเมืองโทลล์เวย์ขอให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ใช้บริการ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือดอนเมืองโทลล์เวย์ขอให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ใช้บริการ ดังนี้ตามที่มีการนำเสนอข่าวในทำนองว่า ข่าวดี ศาลมีคำสั่งรับคำร้องระงับขึ้นค่าผ่านทางดอนมืองโทลล์เวย์นั้น ทางโทลล์เวย์ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ขณะนี้ศาลมีคำสั่งรับคำร้องเท่านั้น แต่ยังไม่มีการพิพากษาออกคำสั่งระงับขึ้นค่าผ่านทางแต่อย่างใด จึงขอเรียนแจ้งเพื่อมิให้ผู้ใช้ทางเกิดความสับสน โดยทางโทลล์เวย์จะมีการจัดเก็บค่าผ่านทางตามสัญญาสัมปทาน ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 00:01 น. เป็นต้นไป ตามอัตราที่ได้แจ้งประกาศไว้ล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขาออก ช่วงดินแดง-ดอนเมือง

- รถ 4 ล้อ เดิม 70 บาท ปรับเป็น 80 บาท

- รถมากกว่า 4 ล้อ เดิม 100 บาท ปรับเป็น 110 บาท

ขาออก ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน

- รถ 4 ล้อ เดิม 30 บาท ปรับเป็น 35 บาท

- รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 40 บาท ปรับเป็น 45 บาท

ขาเข้า ช่วงอนุสรณ์สถาน – ดินแดง

- รถ 4 ล้อ จาก 100 บาท ปรับเป็น 115 บาท

- รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 140 บาท ปรับเป็น 155 บาท

ขาเข้า ช่วงดอนเมือง – ดินแดง

- รถ 4 ล้อ จาก 70 บาท ปรับเป็น 80 บาท

- รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 100 บาท ปรับเป็น 110 บาท
สำหรับ อัตราค่าผ่านทางรถ 4 ล้อ จำนวน 115 บาท/คัน/เที่ยว และรถมากกว่า 4 ล้อ จำนวน 155 บาท/คัน/เที่ยว เป็นการชำระค่าผ่านทางยกระดับฯ ช่วงอนุสรณ์สถาน - ดอนเมือง และช่วงดอนเมือง-ดินแดง ชำระรวมกันครั้งเดียวที่ด่านดอนเมือง
โดยท่านสามารถซื้อคูปอง ลด 5% ได้ที่ตู้เก็บเงินค่าผ่านทางทุกตู้ คูปองโทลล์เวย์ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอเงินทอน สำหรับคูปองเก่า ยังสามารถใช้ร่วมกับเงินสดส่วนต่าง เพื่อชำระค่าผ่านทางได้

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ Tollway Call Center : 1233

ไม่มีความคิดเห็น