Breaking News

รับรางวัล Green Hotel

นายชวลิต กาญจนเสวี ผู้จัดการทั่วไป และ นายชัยพร อินทนิล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (Green Hotel) ซึ่งทางโรงแรมได้รับรางวัล G-Green Silver (ระดับดีมาก) ในโครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การได้รับรางวัลในครั้งนี้เแสดงให้เห็นว่าทางโรงแรมใส่ใจในการร่วมรณรค์อนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น