Breaking News

อมาเดอุสคว้ารางวัล Top Employer 2020 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกันในไทย จากกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กรดีเด่น

 กรุงเทพฯ, 11 ธันวาคม 2562 – อมาเดอุส บริษัทเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวระดับโลก คว้ารางวัลนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย Top Employer 2020 จากสถาบันด้านทรัพยากรมนุษย์ชั้นนำ Top Employers Institute สำหรับมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานที่โดดเด่น
บุคลากรในปัจจุบันมองหางานรูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ชีวิตมากขึ้น ระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น โครงการฝึกอบรมทักษะต่างๆ ไปจนถึงนโยบายองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ล้วนแต่เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องการ ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันสูงเช่นนี้ บริษัทจำเป็นต้องพิจารณากลยุทธ์ในการรักษาพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีความโดดเด่น และตอบความต้องการของบุคลากรที่มีคุณภาพ
อมาเดอุสให้ความสำคัญกับการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด ศูนย์กลางการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสุดยอดบริษัทดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Top Employer) ของประเทศไทย จาก Top Employers Institute เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
รางวัล Top Employer มอบให้กับองค์กรที่มุ่งสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีเยี่ยมและมีแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและคำนึงถึงบุคลากรเป็นลำดับแรก รวมถึงมอบประสบการณ์ที่โดดเด่นผ่านการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานและบริบทปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างแรงบันดาลใจ และความภาคภูมิใจที่มีต่อองค์กร
นายสตีเว่น แคร์รอล ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อมาเดอุส กล่าวถึงความสำคัญของรางวัล Top Employer ว่า “ที่อมาเดอุส พนักงานถือเป็นหัวใจของทุกสิ่งที่เราทำ เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เอื้อต่อการมีส่วนร่วม สนับสนุนการทำงานเป็นทีม ยอมรับความหลากหลาย และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อพนักงาน เราจึงรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานที่กรุงเทพฯ ของเราได้รับรางวัล Top Employer อีกครั้งในปีนี้”
บริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2538 เพื่อเป็นศูนย์กลางการดำเนินธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบัน สำนักงานในกรุงเทพฯ มีพนักงานกว่า 300 คน ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะงานหลากหลาย ตั้งแต่การตลาด การเงิน การดูแลลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล การวางกลยุทธ์เพื่อการควบรวมและการพัฒนาธุรกิจ ไปจนถึงการบริการด้าน Digital Transformation โดยอมาเดอุสมีพนักงานกว่า 1,200 คน ใน 39 ประเทศและเขตการปกครองในภูมิภาค
เกี่ยวกับรางวัล Top Employer
Top Employers Institute เป็นสถาบันอิสระด้านการรองรับมาตรฐานงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งทำการประเมินองค์กรที่เข้ารับการคัดเลือกผ่านแบบสำรวจนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลระดับโลก (HR Best Practices Survey) โดยองค์กรที่ได้รับการรับรองต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำที่สถาบันตั้งไว้
นายเดวิด พลิงค์ ซีอีโอ กล่าวว่า “เราเชื่อว่าองค์กรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสำหรับปี 2020 ได้แสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีเยี่ยม และมุ่งพัฒนาแนวปฏิบัติด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่องด้วยการคำนึงถึงพนักงานเป็นลำดับแรก บริษัทเหล่านี้ให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศด้านนโยบายทรัพยากรมนุษย์ และมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ซึ่งทำให้องค์กรได้รับการยอมรับในฐานะนายจ้างที่บุคลากรสนใจอยากเข้าทำงาน”
โครงการรับรองมาตรฐานระดับโลกนี้ได้มอบรางวัล Top Employer ให้แก่กว่า 1,300 องค์กร ในกว่า 115 ประเทศและเขตการปกครอง ใน 5 ทวีป

ไม่มีความคิดเห็น