Breaking News

รมช.พาณิชย์ เปิดการประชุมสมาชิก SACICT Craft Network ครั้งที่ 3 ในกลุ่มผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดการประชุมสมาชิก SACICT Craft Network ครั้งที่ 3 ในกลุ่มผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือลุยปลุกตลาดงานหัตถศิลป์แดนอีสาน ชูผ้าไหมเป็นพระเอก ต่อยอดจดลิขสิทธิ์ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวสินค้าศิลปหัตถกรรมไทย เร่งนำรายได้กลับสู่ชุมชนสร้างความเข้มแข็งจากท้องถิ่นเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศจากความผันผวนของการค้าโลก โดยมีนางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พร้อมด้วยนางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ประธานกรรมการ ศ.ศ.ป. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายเชวงศักดิ์  เร่งไพบูลย์วงษ์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวพจนา สีมันตร กรรมการ ศ.ศ.ป. และนายสุมนต์ วัฒนะประเสริฐ กรรมการ ศ.ศ.ป. ร่วมงาน ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น วันนี้
รายชื่อบุคคลจากซ้าย
1. นายเชวงศักดิ์  เร่งไพบูลย์วงษ์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
2. นางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์  รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
3. นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์  ประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
4. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
5. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
6. นางสาวพจนา สีมันตร  กรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
7. นายสุมนต์ วัฒนะประเสริฐ กรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น