Breaking News

กองกำลังนาวิกโยธินผสม คอบร้าโกลด์ 20 ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนวัดตะเคียนทอง จ.จันทบุรี

เมื่อวันที่(5 มีนาคม2563) พล.ร.ต.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผู้บังคับกองพลนาวิกโยธิน เป็นประธานร่วมกับ LtCol.Lauren Shulz ผู้แทนนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา และ Captain Anang Surahmat ผู้แทนกองทัพบกอินโดนีเซีย ในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์โครงการช่วยเหลือประชาชน ในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 20 ณ โรงเรียนวัดตะเคียนทอง อ.เขาคิชณกูฏ จ.จันทบุรี โดยมี นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานรับมอบ
:ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์20 ระดับกองทัพเรือ

ไม่มีความคิดเห็น