Breaking News

ประชุมสามัญ มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่1-ซ้าย/แถวนั่ง)เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม หัวข้อเรื่อง “มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ การประชุมสาสามัญประจำปี ๒๕๖๓” โดยมี นายระพินทร์ จารุดุล กรรมการผู้จัดการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่4-ซ้าย/แถวยืนกลาง) พร้อมด้วยคณะกรรมการของมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง จัดโดย คณะกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ไม่มีความคิดเห็น