Breaking News

ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ตอบรับนโยบายปิดศูนย์ฯ ชั่วคราวตามประกาศ กทม.พร้อมเปิดตัว “โครงการ Union Mall Live” เพิ่มช่องทางขาย ช่วยเหลือผู้ประกอบการ

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์) มีความห่วงใยและตระหนักถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งกำลังเป็นที่วิตกกังวลอยู่ในขณะนี้ และมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายและพบจำนวนผู้ป่วยมากขึ้น โดยล่าสุดตามประกาศของกรุงเทพมหานคร “เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 7)” ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ให้ปิดบริการสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงชั่วคราว เป็นเวลา 22 วัน 
ทางบริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือตามประกาศของกรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม บริษัทฯ จึงขอประกาศแจ้งปิดให้บริการศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ ชั่วคราว ยกเว้น ส่วนของร้านอาหารต่าง ๆ ที่มีบริการจัดส่ง และจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่บ้านได้ จะยังเปิดให้บริการ (จุดรับ-ส่งอาหารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม -12 เมษายน 2563 
ทั้งนี้ การปิดให้บริการของศูนย์การค้าฯ ดังกล่าว ทำให้กระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการร้านค้าหลายราย และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า ทางศูนย์การค้าฯ จึงจัดโครงการ Union Mall Live ขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ด้วยฐานจำนวนผู้ติดตาม Official Facebook Fanpage ของ ยูเนี่ยน มอลล์ - Union Mall ที่มีมากถึง 130,000 กว่าคน ทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้านักช้อปได้จำนวนมาก พร้อมกันนี้ ศูนย์การค้าฯ เองก็ได้จัดเตรียมโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายเพื่อจัดส่งถึงบ้านของลูกค้านักช้อป โดยมีรายละเอียดโครงการฯ ให้ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถเลือกเข้าร่วมได้ ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 การฝากขาย : ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถฝากขายสินค้าผ่านระบบฝากขายของ UMD Department โดยมีพิธีกรของศูนย์การค้าฯ เป็นผู้ขายสินค้าให้ผ่าน Live สด
ทางเลือกที่ 2 การฝากร้าน : ผู้ประกอบการร้านค้าจัดเตรียมสินค้าเพื่อมา Live สดผ่านช่องทาง Facebook ของ Union Mall โดยมีพิธีกรของศูนย์การค้าฯ กับตัวแทนของผู้ประกอบการร้านค้ามาร่วมกันเป็นผู้ขายสินค้าผ่าน Live สด
ศูนย์การค้าฯ เชื่อว่า โครงการฯ นี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ในขณะเดียวกัน ก็ถือเป็นการอำนวยความสะดวกกลุ่มลูกค้านักช้อปให้สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ตามความต้องการ โดยไม่ต้องออกจากที่พักอาศัย เป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการของภาครัฐ เพื่อให้เราทุกคนสามารถเอาชนะวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามจตุจักร จํากัด ( ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ )
หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ กรุณาติดต่อ คุณพนิตนาฏ วารีวงศ์ชัย (แพรว) โทร. 062 314 1969
สอบถามรายละเอียดอื่น ๆ กรุณาติดต่อ คุณชลศรัณย์ ไพรศานติ (แนน) โทร. 094 492 4411ไม่มีความคิดเห็น