Breaking News

ททท.ประจวบฯ และเพชรบุรี ผนึกพลังผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเที่ยวหัวหิน-ชะอำสุดฟินใน วันธรรมดากระตุ้นไทยเที่ยวไทยกับแคมแปญสุดว้าว “Wow Cha Am-Hua Hin #FinOnWeekday”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานเพชรบุรี ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ และผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ผนึกพลังจัดกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ สวนกระแสผลกระทบของไวรัสโควิด-19 กระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายภายในพื้นที่ให้เกิดการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันธรรมดา และก้าวสู่วันครบรอบ 60 ปีของการสถาปนา ททท. ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อแคมเปญสุดว้าวในชื่อ “Wow Cha Am-Hua Hin #FinOnWeekday” นำเสนอโปรโมชั่นห้องพักราคาพิเศษ เริ่มต้น ๗๖๐ บาท ต่อห้อง ต่อคืน รวมอาหารเช้า สำหรับ ๒ ท่าน ในวันธรรมดา
นางสาวโศรยา หอมชื่น ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า “จากกรณีผลกระทบการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ที่ส่งผลต่อทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ได้หารือแนวทางในการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ หรือ “ไทยเที่ยวไทย” ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ โดยนำร่องไปยังธุรกิจที่พักแรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยใช้ชื่อแคมเปญ “Wow Cha Am-Hua Hin #FinOnWeekday” 
สำหรับรายละเอียดแคมเปญดังกล่าวนั้น เป็นการนำเสนอโปรโมชั่นห้องพักราคาพิเศษ เริ่มต้นตั้งแต่ ๗๖๐ บาท ต่อห้อง ต่อคืน รวมอาหารเช้า สำหรับ ๒ ท่าน ในคืนวันธรรมดา (คืนวันอาทิตย์ – คืนวันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยมีโรงแรมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรีที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๕๐ โรงแรม ซึ่งนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถจองห้องพักได้ ๒ ช่องทาง คือ ๑.จองโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์ไปยังโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ โดยแจ้งโปรโมชั่น “ WOW CHA AM-HUA HIN” แก่เจ้าหน้าที่รับจองของทางโรงแรม และจองผ่านเว็บไซต์ทางโรงแรม โดยให้กรอก Promo Code สำหรับใช้ในโครงการนี้ โดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวจองโปรโมชั่นดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ไปจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยมายังพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันธรรมดา หรือ “ไทยเที่ยวไทย” โดยการนำเสนอโปรโมชั่นห้องพักราคาพิเศษ โดยประชาสัมพันธ์และดำเนินการด้านการตลาดออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online) และเกิดการกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรีในช่วงภาวะวิกฤตการณ์ผลกระทบของการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ กอปรกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฉลองครบรอบ ๖๐ ปี โดยการนำเสนอโปรโมชั่นห้องพักลงท้ายด้วยตัวเลขมงคล ๖๐ เฉลิมฉลองความสุขให้กับนักท่องเที่ยวคนไทย”
นอกจากนี้ โศรยาฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ได้ขอความร่วมมือไปยังโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในการมีมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไวรัสโควิด-๑๙ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข อาทิเช่น จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดบริการต่างๆ ทั่วทั้งโรงแรม, การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่จุดสัมผัสสาธารณะต่างๆในโรงแรม, การสังเกตอาการของผู้เข้าพัก และรายงานความผิดปกติให้หน่วยงานสาธารณสุขทราบทันที เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวที่เข้าพัก และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย”
ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โทรศัพท์ 032 513 885, 032 513871 Facebook Fan Page : TAT PRACHUAP และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โทรศัพท์ 032 471005-6 Facebook Fan Page : TAT Phetchaburi และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ Facebook Fan Page : www.facebook.com/tourism.huahinchaam

ไม่มีความคิดเห็น