Breaking News

โตชิบา จับมือ TSE ร่วมแผนเมกะโปรเจกต์ “โรงไฟฟ้าโอนิโกเบ” ที่จังหวัดมิยางิสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น

คาวาซากิ ประเทศญี่ปุ่น – วันนี้ บริษัท โตชิบา เอ็นเนอร์ยี่ ซิสเต็มส์ แอนด์ โซลูชัน คอร์ปอเรชั่น หรือ Toshiba ESS (Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation) ประกาศความสำเร็จ คว้างานรับเหมาด้าน EPC*1 จาก บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “TSE” ผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ “โอนิโกเบ” ณ เมืองโอซากิ จังหวัดมิยางิ ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น โดยมี PurpleSol G.K. บริษัทพลังงานภายใต้เครือ TSE เป็นผู้ดูแลโครงการ เมื่อแล้วเสร็จ โรงไฟฟ้าโอนิโกเบจะมีขนาดกำลังการผลิตสูงถึง 147 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นออร์เดอร์การก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดที่ Toshiba ESS เคยได้รับมอบหมาย และคาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ภายใน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
สถานที่ตั้งของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โอนิโกเบ คือสนามกอล์ฟเก่า ซึ่งมีพื้นที่ 156 เฮกตาร์ หรือราว 975 ไร่ ซึ่งการก่อสร้างในพื้นที่จำกัดเช่นนี้ จำเป็นต้องอาศัยความชำนาญการพิเศษหลายประการ เช่น การวางแผนออกแบบโครงสร้างให้ใกล้ชิดกันมากกว่าปกติ หรือการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในองศาที่ลาดชันมากขึ้นตามรูปแบบภูมิประเทศ เพื่อให้สามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้ถึง 362,960 แผง นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าโอนิโกเบยังต้องมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูง ด้วยการออกแบบและวิศวกรรมการก่อสร้างที่สอดรับกับความลาดชันของภูมิประเทศ และคำนึงถึงปริมาณหิมะที่ตกในแต่ละปี
นายโคจิ ไซโตะ รองประธานอาวุโส แผนก Grid Aggregation บริษัท Toshiba ESS กล่าวว่า “Toshiba ESS มีประสบการณ์ในการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาบริษัท EPC ในประเทศญี่ปุ่น*2 ด้วยประวัติความสำเร็จที่ผ่านมานี้ ผมจึงมั่นใจอย่างยิ่งว่า ความสามารถด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญที่เราได้สั่งสมมาจะส่งผลให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี”
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE ดำเนินการพัฒนาและลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ เมื่อปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้เริ่มเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น จนขยายไปสู่โครงการขนาดใหญ่ในเวลาต่อมา ซึ่งไม่นานมานี้ TSE ได้ตัดสินใจลงทุนในเมกะโปรเจกต์ “โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โอนิโกเบ” ที่จังหวัดมิยางิ ด้วยเงินลงทุนที่สูงถึง 35,500 ล้านเยน โดยเมกะโปรเจกต์นี้ได้เปิดโอกาสให้บริษัทด้านพลังงานที่มีชื่อเสียงระดับโลก และบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้มาร่วมงานกันเพื่อพัฒนาโครงการนี้ให้ประสบผลสำเร็จ

บริษัท Toshiba ESS ให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าและโซลูชัน ในรูปแบบพลังงานหมุนเวียนหลากหลายประเภท อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานลม และอื่น ๆ เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมผ่านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
หมายเหตุ
*1 EPC ย่อมาจาก Engineering, Procurement and Construction หรือ วิศวกรรม จัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้าง
*2 อ้างอิงจากงานวิจัยของบริษัท Toshiba ESS (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
                                                                           ภาพโรงไฟฟ้า
ชื่อโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โอนิโกเบ

เจ้าของโครงการ PurpleSol G.K.

สถานที่ตั้ง 15-1 คามุโรดาเกะ นารุโกะ-ออนเซ็น โอนิโกเบ เมืองโอซากิ จังหวัดมิยางิ

ขนาดพื้นที่ 156 เฮกตาร์ โดยประมาณ

กำลังการผลิตโดยพลังงานแสงอาทิตย์ 147 เมกะวัตต์ โดยประมาณ

วันเริ่มดำเนินงาน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ไม่มีความคิดเห็น