Breaking News

เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers ประจำปี 2563ส่งเสริมคลื่นลูกใหม่ ใช้ซอฟต์แวร์ ดาต้า อนาลิติกส์ แก้ไขปัญหาทางสังคมในยุคโควิด-19 ครองเมือง

กรุงเทพมหานคร, - 30 มีนาคม 2563 – มูลนิธิอาเซียน และ เอสเอพี เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน “อาเซียน ดาต้า ไซเอนซ์ เอ็กซ์พลอเรอส์” (ASEAN Data Science Explorers : ASEANDSE) ประจำปี 2563 เชิญชวนนักศึกษาอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ในระดับอุดมศึกษาจากทั่วภูมิภาคอาเซียน ก้าวสู่บทบาทนักแก้ไขปัญหาทางสังคมรุ่นใหม่ โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกเป็นเครื่องมือ
นับตั้งแต่การริเริ่มโครงการในปี 2560 การแข่งขัน ASEANDSE ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่มีความพร้อมในการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 แก่เยาวชนอาเซียน โดยจัดให้มีการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ และการแข่งขันใช้ซอฟต์แวร์ ดาต้า อนาลิติกส์ เพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค
3 เหตุผล ที่นักศึกษาควรเข้าร่วมการแข่งขัน ASEANDSE
(1) เสริมสร้างทักษะด้านดาต้า อนาลิติกส์ ที่จำเป็นต่ออนาคต
การแข่งขัน ASEANDSE มอบโอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ซอฟต์แวร์ ดาต้า อนาลิติกส์ ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบให้แก่เยาวชนในการสมัครงานในอนาคต โดยทักษะด้านดาต้า อนาลิติกส์ กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากของเหล่าองค์กร ที่เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลเชิงลึกในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ และมองหาพนักงานที่สามารถระบุอินไซท์จากดาต้าเชิงลึก ท่ามกลางดาต้ามากมายจากระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์ในปัจจุบัน
(2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อภูมิภาคอาเซียน
ในการแข่งขัน ASEANDSE เยาวชนจะต้องนำเสนอสตอรี่บอร์ดแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคม โดยใช้ซอฟต์แวร์อนาลิติกส์ คลาวด์ ของเอสเอพี เป็นเครื่องมือ ซึ่งปัญหาสังคมที่นำเสนอจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals : UN-SDG) 6 ด้าน อาทิ ข้อที่ (3) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ข้อที่ (4) การศึกษาที่เท่าเทียม ข้อที่ (5) ความเท่าเทียมทางเพศ ข้อที่ (8) การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ข้อที่ (9) อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และข้อที่ (11) เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
โดยเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง เยาวชนจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นจากการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญ และจากการแลกเปลี่ยนความรู้กับเยาวชนจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
(3) ได้ใช้งานซอฟต์แวร์อนาลิติกส์ระดับโลก
การแข่งขัน ASEANDSE เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้งานซอฟต์แวร์อนาลิติกส์ คลาวด์ ของเอสเอพี คลาวด์โซลูชันระดับโลกที่ใช้งานได้ง่าย ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิ่งและปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งช่วยเชื่อมต่อข้อมูล ทำให้ผู้ใช้ค้นพบอินไซท์เชิงลึก เพื่อการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ทักษะความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์อนาลิติกส์ คลาวด์ ของเอสเอพี ยังช่วยสร้างจุดแข็งใน Resume ของเยาวชนอีกด้วย โดยเยาวชนจากทุกสาขาวิชา ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ASEANDSE ประจำปี 2563 จะได้รับสิทธิพิเศษ ที่จะเข้าใช้งานซอฟต์แวร์อนาลิติกส์ คลาวด์ ของเอสเอพี ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพัฒนาสตอรี่บอร์ดแนวทางการแก้ไขปัญหาทางสังคมของตน
ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาของโครงการ การแข่งขัน ASEANDSE ได้มีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพให้แก่เยาวชนแล้วกว่า 10,000 คน จาก 262 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากผู้นำของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ, ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเยาวชน (Senior Officials Meeting on Youth) และที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการศึกษา (Senior Officials Meeting on Education) ในฐานะโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาเยาวชน
ขั้นตอนการสมัครร่วมการแข่งขัน ASEANDSE ประจำปี 2563
เยาวชนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ASEANDSE ประจำปี 2563 สามารถสมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน ซึ่งสมาชิกของทีมจะเป็นนักศึกษาร่วมสถาบันหรือต่างสถาบันก็ได้ และลงทะเบียนสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.aseandse.org ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วเราจะจัดกิจกรรมอบรมให้แก่นักศึกษาและผู้สอนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกประเทศอาเซียนในช่วงระยะเวลา 4 เดือน เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านดาต้า อนาลิติกส์ จากนั้นเมื่อสิ้นสุดกระบวนการอบรม จะเข้าสู่การแข่งขันด้านดาต้า อนาลิติกส์ ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ในช่วงปลายปี 2563 ต่อไป
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers ได้ที่เวปไซต์ www.aseandse.org หรืออีเมลสอบถามได้ที่ aseandse@sap.com
ไม่มีความคิดเห็น