Breaking News

อพท.พัฒนาทักษะ e-Commerce ชุมชน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธิติ จันทร์แต่งผล (กลาง) ผู้จัดการ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมพัฒนาทักษะe-Commerce เปิดร้านค้าออนไลน์เพิ่มช่องทางสร้างอาชีพและรายได้” ให้กับสถานประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-1 โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และบริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย ซึ่งมีผู้แทนจากชุมชนท่องเที่ยวในภาคตะวันออก และตัวแทนจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 60 คน ณ โรงแรมสยาม เบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
ไม่มีความคิดเห็น