Breaking News

“พิพัฒน์” ปิ๊งไอเดีย ดึง Expats ท่องเที่ยวไทยนำร่องชวนแวะเที่ยวใกล้กรุงฯ คุ้งบางกะเจ้า

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ หนุนเที่ยวเมืองไทยต่อเนื่อง ล่าสุดเตรียมโหมตลาด Expats ชวนชาวต่างชาติที่ทำงานและพำนักในเมืองไทย สัมผัส “ปอดกรุงเทพ” เคล้าวิถีท่องเที่ยวชุมชนในคุ้งบางกะเจ้า ชูจุดขายท่องเที่ยววิถีไทย วิถีธรรมชาติ 
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า มีแนวคิดส่งเสริมตลาดชาวต่างชาติที่ทำงานและพำนักในประเทศไทย หรือ เอ็กซ์แพท (Expats) ให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ทดแทนการเดินทางออกไปเที่ยวยังประเทศเพื่อนบ้านในช่วงเวลาวันหยุด
จากการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติกลุ่มนี้ ชื่นชอบการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทย และท่องเที่ยวธรรมชาติ จึงเตรียมนำเสนอพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งเป็นปอดของกรุงเทพ ที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ได้เข้าไปพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวไว้ 6 เส้นทางใน 6 ตำบล ได้แก่ เส้นทางท่องเที่ยววิถีมอญ ตำบลทรงคนอง เส้นทางท่องเที่ยววิถีคลองแพ ตำบลบางกอบัว เส้นทางท่องเที่ยววิถีตลาดน้ำ ตำบลบางน้ำผึ้ง เส้นทางท่องเที่ยววิถีจาก ตำบลบางกระสอบ เส้นทางท่องเที่ยว Inside ตำบลบางกะเจ้า และเส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตร ตำบลบางยอ 

“มีแนวคิดส่งเสริมการเดินทางนักท่องเที่ยวกลุ่มเอ็กซ์แพท ในแคมเปญ Explore the unseen Thailand (เรารู้จักกันดีพอหรือยัง) เชิญชวนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นและถี่ขึ้น จึงจำเป็นต้องนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้เขาสนใจ ซึ่งบางกะเจ้าถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ ประกอบกับมีโลเกชั่นที่เดินทางสะดวกจากภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีชาวต่างชาติและนักธุรกิจพำนักอยู่จำนวนมาก” 

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีเอ็กซ์แพททั้งที่พำนักอยู่ในกรุงเทพฯ และในประเทศไทยราว 2 ล้านคนในตัวเลขดังกล่าวมีราว 1 ล้านคนนิยมที่จะใช้วันหยุดในการเดินทางออกไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆกับไทย ดังนั้นเมื่อรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ คนกลุ่มนี้จึงเป็นนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่มีศักยภาพ จึงมีแนวคิดที่จะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่เดินทางสะดวกให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้เกิดการรับรู้ 

เพื่อสร้างการรับรู้ในเบื้องต้น กระทรวงฯ จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อพท. กรมการท่องเที่ยว และ ททท. จัดกิจกรรมท่องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า เป็นกิจกรรมนำร่อง โดยเชิญคณะทูต กลุ่มเอ็กซ์แพท และสื่อมวลชน รวมประมาณ 60 คน เดินทางเยี่ยมชมกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้มาสัมผัสกิจกรรมและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ได้รับรู้ถึงเสน่ห์และความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งอยู่ติดกับกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้สะดวก และยังคาดหวังว่าจากความประทับใจที่เกิดขึ้นภายหลังการร่วมเดินทางลงพื้นที่ จะเกิดการบอกต่อและเป็นกระแสเชิญชวนกันมาเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้มากขึ้น 
อย่างไรก็ตามความน่าสนใจของคุ้งบางกะเจ้าคือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิต ซึ่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ใช้เกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยว คือด้านการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย (Safe) ด้านความสะอาดสวยงาม (Clean) ด้านความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว บริการด้วยน้ำใจ (Fair) และด้านความยั่งยืน สร้างชุมชนท่องเที่ยว เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถให้ท้องถิ่นบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง (Sustainable) 

ไม่มีความคิดเห็น