Breaking News

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมงานเฟสติวัลมวยไทยประจำปี 2566 “Amazing MuayThai Festival 2023” Guinness World Records บันทึกสถิติโลก 3,660 คน ไหว้ครูมวยไทย-แสดงแม่ไม้มวยไทย เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ ณ อุทยานราชภักดิ์ อย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรกของโลก

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงานเฟสติวัลมวยไทย ประจำปี 2566 “Amazing MuayThai Festival 2023”  โดยมีนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ผู้ร่วมไหว้ครูมวยไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมงาน ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของโลก โดยมีกำลังพลกองทัพบก จำนวน 3,660 นาย ร่วมแสดงและถ่ายทอดความภาคภูมิใจในศิลปะของชาติ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ และมีร้อยโท สมบัติ บัญชาเมฆ หรือบัวขาว นักมวยไทยอาชีพที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นผู้นำไหว้ครูมวยไทย และบันทึกสถิติโลก (Guinness World Records) ทั้งนี้ กีฬามวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติอยู่คู่ประเทศไทยมานาน การจัดกิจกรรมการแสดงการไหว้ครูมวยไทย และแม่ไม้มวยไทย ด้วยจำนวนคนที่มากที่สุดในโลกเพื่อบันทึกสถิติโลกนับเป็นการส่งเสริมมวยไทยอย่างเป็นรูปธรรม และนับเป็นเรื่องที่ดีที่เยาวชนจะสืบสานกีฬามวยไทยให้อยู่คู่คนไทยต่อไป ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันมวยไทย” เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือสมเด็จพระเจ้าเสือ ผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านมวยและได้รับการถ่ายทอดเป็นตำรามวยไทยให้แก่คนรุ่นหลังจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อเผยแพร่มวยไทยและสืบสานมรดกของชาติไทยให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป 

ไม่มีความคิดเห็น