Breaking News

บางกอกแอร์เวย์ส เชื่อม 2 เมืองเหนือ เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ "ลำปาง - แม่ฮ่องสอน"

ลำปาง 4 สิงหาคม 2566 - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดย นางสาวอมรรัตน์ คงสวัสดิ์ (ที่ 6 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการตลาด พร้อมด้วย นางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา (ที่ 4 จากขวา) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนายจุลิน กอเจริญ (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทางบินและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทนเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเที่ยวบินขาออก เส้นทางลำปาง-แม่ฮ่องสอน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และกระตุ้นการท่องเที่ยว-การค้า เชื่อมต่อโอกาสทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจากนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร(ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และตัวแทนเครือข่ายภาครัฐ – การท่องเที่ยวจังหวัดลำปางเข้าร่วมในพิธี ณ ท่าอากาศยานลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อเร็ว ๆ นี้

 บุคคลในภาพข่าวเรียงจากซ้ายไปขวา
1. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (ชาย)
2. นางปาลิตา คำปันนา รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง
3.นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
4. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
5. นายกิติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดลำปาง
6. นางสาวอมรรัตน์ คงสวัสดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
7. นางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
8. นายพิษณุ พิจิตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง
9. นายจุลิน กอเจริญ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทางบินและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
10.พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (หญิง)ไม่มีความคิดเห็น