Breaking News

เที่ยวเกาะแสมสาร...เขตทหารยินดีต้อนรับ

เกาะแสมสาร เกาะแห่งการอนุรักษ์ ตั้งอยู่ที่ตำบล แสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและอยู่ห่างจากฝั่งช่วงที่ใกล้ที่สุดบริเวณหมู่บ้านช่องแสมสารแดนสวรรค์ของนักตกปลาระยะทางประมาณ 600 เมตรและอยู่ห่างจากท่าเรือเขาหมาจอในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยระยะทางประมาณ1กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาที เกาะแสมสารเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะทั้งหมด 9 เกาะโดยมีเนื้อที่บนเกาะทั้งหมดจำนวน 2,738 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา. เกาะแสมสารมีลักษณะเป็นรูปทรงยาวรี ภูมิประเทศส่วนใหญ่บนเกาะประกอบไปด้วย ภูเขาขนาดใหญ่หนึ่งลูก สูงประมาณ 167 เมตร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะและภูเขาขนาดเล็กอีกหนึ่งลูก สูงประมาณ 159 เมตร อยู่ทางทิศใต้ของเกาะและมีเนินเขาขนาดความสูงเพียงเล็กน้อยอีกเป็นบางส่วน

     ท่าเรือเขาหมาจอข้ามไปเกาะแสมสาร

      หาดเทียนด้านหน้าของเกาะแสมสาร

ในอดีตเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาเกาะแสมสารแห่งนี้เคยมีชุมชนชาวบ้านอาศัยอยู่โดยมีบ้านเรือนปลูกสร้างอยู่บนเกาะแสมสารหลายสิบหลังคาเรือนรวมทั้งรีสอร์ทของนายทุนอีกหลายหลัง ชาวบ้านบนเกาะส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทำประมง แต่ต่อมาเมื่อมีการขอความร่วมมือจากทางราชการเพื่อใช้พื้นที่ของเกาะแสมสารเพื่อการอนุรักษ์ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะจึงได้ย้ายถิ่นฐานจากบนเกาะแสมสารขึ้นมาบนฝั่ง ซึ่งปัจจุบันก็คือ ” ตำบลแสมสาร ”
สำหรับ เกาะแสมสารแห่งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมชมถึงสองครั้งด้วยกันครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ2541สำหรับครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2545 ทรงเสด็จฯมาทอดพระเนตรถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของกองทัพเรือที่เกาะแสมสารโดยได้ทรงทอดพระเนตร พืชพรรณไม้บนเกาะแสมสารที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ชำมะเลียงป่า, จำปีแขก ,เปล้าใหญ่, มะค่า และพรรณไม้ท้องถิ่น คือ ต้นแสมสาร,สะเดา,หยี เกด ฯลฯ


ถนนบนเกาะแสมสาร
ปัจจุบันเกาะแสมสารเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และได้รับการควบคุมดูแลจากหน่วยงานราชการของกองทัพเรืออันได้แก่ " หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ " หรือที่เราเรียกกันแบบย่อๆว่า " นสร. " เป็นหน่วยงานของกองทัพเรือที่มีหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่บนแห่งนี้ ปัจจุบันเกาะแสมสารได้เปิดโอกาสให้ นักท่องเที่ยว,นักเรียน, นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะมาเป็นหมู่คณะหรือมาแบบส่วนตัวโดยมีความประสงค์ต้องการที่จะมาเยี่ยมชมเพื่อศึกษาธรรมชาติและเพื่อการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้เดินทางมาเยี่ยมชมเกาะแสมสารได้โดยในการเยี่ยมชมจะมีเจ้าหน้าที่และวิทยากรจากหน่วยงาน " นสร." จะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และอธิบายถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้ผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมชมได้ความรู้กลับไปอีกด้วย.


นอกจากนี้บนเกาะแสมสารยังมีชายหาดทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ ..
- หาดเทียน อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะแสมสาร
- หาดแหลมฝรั่ง อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะแสมสาร
- หาดเตยและหาดกรวด อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะแสมสาร
- หาดลูกลม อยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะแสมสาร

                        หาดลูกลม 
                      หาดลูกลม 
                        หาดลูกลม 
                       หาดลูกลม 

หาดลูกลม 
สำหรับชายหาดที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมและลงเล่นน้ำได้ก็คือหาดเทียนและหาดลูกลมเท่านั้นส่วนชายหาดอื่นไม่อนุญาตให้เยี่ยมชมและลงเล่นน้ำ
    โลกใต้ทะเลอันสวยงามที่เกาะแสมสาร

นอกจากนี้ทางหน่วยงานของกองทัพเรือบนเกาะแสมสาร ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดำน้ำไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ดำน้ำชมปะการังบริเวณจุดดำน้ำรอบเกาะแสมสาร ,เรือท้องกระจกไว้ให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ชอบดำน้ำหรือว่ายน้ำไม่เป็นได้ชมความสวยงามของโลกใต้ทะเลรอบเกาะแสมสาร,รถจักรยานไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ขี่ไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ตลอดจนรถบรรทุกทหารพานักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมหาดลูกลมซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะแสมสารอีกด้วยซึ่งกิจกรรมต่างๆที่กล่าวมาแล้วนี้จะรวมอยู่ในค่าเรือโดยสารไป-กลับจากท่าเรือเขาหมาจอ-เกาะแสมสารคนละ300บาทเรียบร้อยแล้วครับ นักท่องเที่ยวไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีกนอกจากจะซื้อน้ำดื่มเท่านั้นและเมื่อท่านได้มีโอกาศเดินทางมาท่องเที่ยวบนเกาะแสมสารแล้วก็ควรที่จะปฎิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดน่ะครับทุกๆวันนี้ “เขตทหารยินดีต้อนรับครับ”

     เกาะแสมสารมองจากวิหารหลวงพ่อดำ
                       หาดเทียน
             หาดลูกลมมองจากจุดชมวิว
                      เกาะแสมสาร
 การเดินทางไปเกาะแสมสารทางสวัสดิการของกองทัพเรือได้จัดรถโดยสารประจำทางวิ่งให้บริการระหว่างกรุงเทพฯ-ฐานทัพเรือสัตหีบทุกวันอัตราค่าโดยสารคนละ140บาท รถโดยสารจะจอดอยู่ที่บริเวณลานจอดรถซึ่งตั้งอยู่ระหว่างท่าราชวรดิษฐ์กับราชนาวีสโมสรทางไปท่าเตียนโดยคันแรกจะออกจากท่าราชวรดิษฐ์เวลา05.00น.จากนั้นก็จะเริ่มทะยอยออกทุกๆหนึ่งชั่วโมงและสองชั่วโมงตามลำดับสอบถามเวลารถออกได้ที่ห้องขายตั๋วท่าราชวรดิษฐ์โทรศัพท์02-475-5401 ระยะทางประมาณ180กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45ชั่วโมงเดินทางมาลงที่อำเภอสัตหีบ

จากนั้นให้ใช้บริการรถสองแถวที่จอดอยู่ในตลาดอำเภอสัตหีบอัตรารค่าดดยสารคนละ25บาทระยะทางประมาณ8-10กม. เดินทางมาลงยังบ้านช่องแสมสาร และจากบ้านช่องแสมสารจะมีเรือโดยสารท่องเที่ยวของกองทัพเรือให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ที่ท่าเรือเขาหมาจอในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยใกล้กับบ้านช่องแสมสาร
สำหรับค่าบริการเรือไป-กลับเกาะแสมสาร ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 220 บาท (อายุไม่เกิน 18 ปี หรือกำลังศึกษาไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) และชาวต่างชาติ 600 บาท เมื่อซื้อตั๋วเสร็จแล้วก็ออกเดินทางไปขึ้นเรือกันได้ที่ ท่าเรือเขาหมาจอซึ่งในราคานี้จะแบ่งออกเป็น
- ค่าเรือโดยสารไป-กลับระหว่างท่าเรือหมาจอกับเกาะแสมสาร
- ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกบนเกาะเช่นห้องอาบน้ำ,ห้องสุขา
- รถท่องเที่ยวบนเกาะ
- รถจักรยานขี่ท่องเที่ยวบนเกาะ
- หน้ากากดำน้ำรวมทั้งชูชีพ
- ค่าเรือท้องกระจกนั่งดูปะการัง
เรือโดยสารของสวัสดิการกองทัพเรือจะเดินทางออกจากท่าเรือเขาหมาจอพานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวยังเกาะแสมสารตลอดทั้งปีและทุกวันโดยไม่มีวันหยุดยกเว้นในวันที่คลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงและฝนตกหนักเพราะอาจเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวขึ้นได้
ส่วนเรือเที่ยวแรกจะออกจากท่าเรือเขาหมาจอเวลา 09.00นโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีและจะเดินทางไป- กลับระหว่างท่าเรือเขาหมาจอกับเกาะแสมสารทุกๆหนึ่งชั่วโมงเรือเที่ยวสุดท้ายจะออกจากท่าเรือเกาะแสมสารกลับสู่ท่าเรือเขาหมาจอเวลา17.00น.
หมายเหตุ ทางกองทัพเรือไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยวพักค้างแรมบนเกาะโดยเด็ดขาดและห้ามไม่ให้นำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขึ้นไปบนเกาะโดยเด็ดขาดฯลฯนักท่องเที่ยวจะต้องจัดเตรียมอาหารกลางวันมารับประทานบนเกาะเองเพราะบนเกาะแสมสารไม่มีร้านอาหารมีแต่ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเท่านั้นครับ
ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ โทร./Fax 038-432471, 038-432473,038-432475

ไม่มีความคิดเห็น