Breaking News

หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนห้วงเทศกาลปีใหม่”

 

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พลเรือโท พาสุกรี  วิลัยรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนห้วงเทศกาลปีใหม่  พื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ พร้อมแจกอาหารกล่องและน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่ มอบกระเช้าผลไม้บำรุงขวัญแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการ และพบปะพูดคุยกับประชาชน ผู้นำมวลชนในพื้นที่ ณ บริเวณสะพานข้ามคลองสรรพสามิต อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ       ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ภายใต้ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2567 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม จึงขอให้หน่วยต่างๆสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2567 และกำหนดให้หน่วยทหารพิจารณาจัดตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณด้านหน้าที่ตั้งหน่วย กรณีมีที่ตั้งหน่วยอยู่บริเวณถนนสายหลักและถนนสายรอง ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง รวมทั้งจุดที่มีการจราจรหนาแน่น ซึ่งรูปแบบกิจกรรมการให้บริการประชาชน การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” การบริการสอบถามข้อมูลเส้นทางการบริการห้องสุขา การตรวจสภาพและซ่อมแซมยานพาหนะ การบริการเครื่องดื่ม อาหารว่างและผ้าเย็นการบริการทางการแพทย์ การแจ้งเหตุร้องทุกข์ การบริการนวดผ่อนคลาย การแสดงดนตรี การจำหน่ายของฝากและสินค้าราคาถูก 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้ประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยพื้นที่ต่างๆของกองทัพเรือ พิจารณาจัดตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายของรัฐบาล และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม ในการอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และการเดินทางท่องเที่ยว ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้านและประชาชนจิตอาสา โดยกำหนดตั้งจุดบริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 


ไม่มีความคิดเห็น