Breaking News

มอบรางวัล”เกียรติยศคนหนังสือพิมพ์”แก่“ขรรคชัย บุนปาน-มานิจ สุขสมจิตร”

 สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัล “เกียรติยศคนหนังสือพิมพ์” แก่ “ขรรค์ชัย บุนปาน”และ “มานิจ สุขสมจิตร” นักหนังสือพิมพ์อาวุโส ผู้มีคุณูปการและเป็นแบบอย่างแก่วงการหนังสือพิมพ์ พร้อมรางวัลเขิดชูเกียรติ 5 องค์กรใรฝนเครือสื่อมวลชน ที่ทำประโยชน์ แก่องค์กรวิชาขีพและการศึกษา

เมื่ฃอเย็นวันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายนคร วีระประวัติ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แถลงข่าว การจัดงาน“เกียรติยศคนหนังสือพิมพ์” ในโอกาสครบรอบ82 ปี ของสมาคมฯ พร้อมทั้งจัดมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักหนังสือพิมพ์ที่มีคุณูปการและเป็นแบบอย่างแก่วงการหนังสือพิมพ์ โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ลงมติมอบรางวัล “เกียรติยศคนหนังสือพิมพ์”แก่ นักหนังสือพิมพ์อาวุโส 2 คน ได้แก่นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และนายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และอดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 

พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ องค์กรในเครือข่ายสื่อมวลชนที่ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กรวิชาชีพและการศึกษา ให้แก่ 5 มูลนิธิ คือ 1.มูลนิธิไทยรัฐ 2.มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล (เครือเดลินิวส์) 3.มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ (เครือมติชน)4.มูลนิธิอิศรา อมันตกุล 5.มูลนิธิแสงชัยสุนทรวัฒน์ 

สำหรับพิธีมอบรางวัลจะจัดมอบในงาน “เกียรติยศคนหนังสือพิมพ์” วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566เวลา 13.00 น.-15.00 น. ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก ในงานได้เชิญนักร้องชื่อดัง “ธานิทร์ อินทรเทพ” มาร้องเพลง”คนหนังสือพิมพ์”  เพื่อเป็นเกียรติในงาน พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน และแถลงข่าวการจัดประกวด “พาดหัวข่าว ประจำปี 2567”สำหรับหนังสือพิมพ์ และเว็ปไซต์ รวมทั้งหนังสือ พิมพ์และเว็ปไซต์ฝึกปฏิบัติในสถานศึกษาด้วย

นายนครกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของผู้ประกอบวิชาขีพหนังสือพพิมพ์ ที่จะเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณูปการและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่วงการสื่อมวลชน รวมทั้งองค์กรในเครือสื่อมวลชนด้วย โดยในงานทางสมาคมฯ ได้เตรียมเหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่น”กูชอบอ่านหนังสือพิมพ์”ที่หายาก แจกแก่ผู้ไปร่วมงานเป็นสิริมงคลด้วย.

ไม่มีความคิดเห็น